Aprovada la proposta socialista per demanar un programa d’ocupació específic per a treballadors que hagin perdut la feina per mor de la pandèmia

A les Illes Balears ja estan en marxa programes d’ocupació específics per a col·lectius especialment vulnerables, com SOIB Joves, SOIB Dona, Joves Qualificats o Visibles

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la proposta del Grup Parlamentari Socialista de demanar a les administracions que posin en marxa un programa d’ocupació específic per a persones que s’han vist abocades a l’atur per mor de la pandèmia, “com ja es fa amb altres grups vulnerables amb programes com SOIB Joves, SOIB Dona, Joves Qualificats o Visibles”.

Tal com ha explicat el diputat socialista Enric Casanova, impulsor de la iniciativa, “amb aquesta proposta cercam donar una sortida digna a totes aquelles persones que han perdut la feina per culpa de la pandèmia i que actualment no tenen dret a cap prestació, mitjançant polítiques actives d’ocupació que facilitin el retorn el mercat laboral d’aquests treballadors i treballadores”.

A parer de Casanova, és “imprescindible” prendre mesures “mentre el mercat laboral no es pugui activar per culpa de la situació global de les economies europees”.

En aquest sentit, el socialista ha explicat que ja existeixen convocatòries per part de les administracions per a col·lectius específics, i que s’emmarquen en programes com SOIB Joves, SOIB Dona, Joves Qualificats o Visibles, entre altres, que “incideixen en grups molt vulnerables o amb baixa ocupabilitat”.

Per tant, el que es fa amb aquesta Proposició No de Llei és “demanar un nou programa específic, en aquest cas per a treballadors COVID desocupats que, malgrat la seva ocupabilitat en circumstàncies normals, enguany no han pogut fer feina com ho feien habituals com per poder tenir assegurats els ingressos familiars tot l’any”.

Aquesta iniciativa s’engloba en el paquet de mesures impulsades pels socialistes per reactivar l’economia i fer front a la desocupació provocada per la pandèmia i, a més de demanar al Govern de les Illes Balears el reforç de les convocatòries de contractació directa per part de les administracions, també insta el Govern d’Espanya a crear línies específiques suplementàries per augmentar la inversió en polítiques possibilitin aquestes contractacions per part de les administracions locals.

Recursos addicionals

Comments are closed