El Parlament demana l’equiparació de totes les titulacions d’FP per facilitar que els alumnes puguin continuar amb la seva formació, a proposta socialista

La situació normativa actual, amb diverses legislacions en vigor, pot provocar incompatibilitats en la correlació entre titulacions, fet que dificulta que els alumnes puguin seguir amb la seva formació

La Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat la proposta del Grup Parlamentari Socialista per demanar al Govern d’Espanya que adeqüi el sistema de titulacions de Formació Professional per tal d’equiparar les titulacions i afavorir que els alumnes puguin continuar amb la seva formació.

El diputat socialista Enric Casanova, impulsor de la iniciativa, ha explicat que aquesta sort de desconnexió entre les titulacions es deu al fet que són diverses les normatives actuals que afecten la Formació Professional, bé perquè estan actualment en vigor o bé perquè les titulacions es varen posar en marxa quan hi havia una altra norma en funcionament.

Aquest fet dificulta que, moltes vegades, no es puguin convalidar els coneixements ni la certificació de competències de dues titulacions diferents, per la qual cosa “plantejam la necessitat d’adequar i harmonitzar les titulacions que han anat apareixent al llarg dels anys per possibilitat que els alumnes puguin avançar en la seva formació”, ha expressat Casanova.

A més a més, el diputat ha defensat aquesta adequació en el fet que la situació que vivim a conseqüència de la pandèmia fa necessària “la requalificació dels treballadors i treballadores i l’adaptació dels seus coneixements”, motiu pel qual “hem de ser capaços de donar-los les eines i els mitjans perquè, a través de la Formació Professional, puguin recuperar la seva ocupabilitat i les seves feines”.

En aquest sentit, Casanova ha destacat que “en el Pacte de Reactivació es posa esment en la necessitat d’implementar una oferta educativa d’FP que s’anticipi a les demandes, per això cal obrir noves titulacions reglades i augmentar l’oferta de Formació Professional Dual”.

Respecte d’això, la iniciativa també insta el Govern de les Illes Balears a adequar l’oferta formativa d’FP per anar adaptant els títols propis a la legislació vigent, permanent que sigui més senzill adaptar tota l’oferta formativa i, en conseqüència, que els alumnes puguin continuar amb la seva formació.

Recursos addicionals

Comments are closed