Aprovada la proposta socialista per impulsar programes de mentoria a educació secundària i a l’etapa universitària per lluitar contra l’abandonament escolar

Carles Bona: “L’educació ha de ser equitativa i ha de proporcionar a l’individu l’oportunitat de millorar la seva satisfacció vital i la seva salut física i mental per possibilitar una suficiència econòmica en el futur”

La Comissió d’Educació, Recerca i Cultura del Parlament de les Illes Balears ha donat llum verda aquest dijous a les iniciatives presentades pel Grup Parlamentari Socialista per impulsar programes de mentoria tant a l’etapa de l’educació secundària com a l’etapa universitària, incidint en el primer any, per lluitar contra l’abandonament escolar.

El diputat Carles Bona, impulsor de les Proposicions No de Llei que signen, també, la resta de grups parlamentaris que donen suport a l’equip de govern, ha explicat que “l’educació ha de ser equitativa i ha de proporcionar a l’individu l’oportunitat de millorar la seva satisfacció vital i la seva salut física i mental per possibilitar una suficiència econòmica en el futur”.

D’aquesta manera, el diputat socialista ha incidit que “l’abandonament escolar pot tirar enterra aquests objectius” i hi ha afegit que “les famílies, el professorat i els companys influencien i contribueixen al fet que el compromís amb el centre educatiu es tradueixi en èxit acadèmic”.

“La iniciativa que volem sotmetre a consideració sorgeix per estendre, institucionalitzar i consolidar les pràctiques de mentoria, que ja tenen una implantació en el món empresarial i el model educatiu anglosaxó, però no són tan utilitzades a les nostres latituds i pensam que podem tenir un impacte positiu”, ha exposat Bona

En primer lloc, s’ha debatut en la cambra autonòmica la primera proposta que insta al Govern de les Illes Balears a impulsar un programa de mentoria destinat a l’alumnat d’educació secundària i molt especialment a l’alumnat en risc d’abandonament escolar per tal de fomentar vocacions i encoratjar a l’alumnat a seguir amb la seva formació per tal d’augmentar la taxa de joves amb estudis superiors.

En segon lloc, el diputat Bona ha exposat una altra iniciativa que insta al Govern de les Illes Balears i a la Universitat de les Illes Balears a impulsar i donar visibilitat a un programa de mentoria destinat a l’alumnat de nou ingrés per tal de disminuir la taxa d’abandonament de primer any.

A més a més, la proposta també insta les entitats ja mencionades a formar els mentors dels programes de mentoria, incloent-hi la participació com a mentors tant de personal docent i investigador, per tal d’encoratjar vocacions; com d’alumnat que finalitza els estudis amb èxit, per tal de realitzar una mentoria entre iguals complementària.

El darrer punt de la proposta posa el focus en els estudiants de primer any que participin en el programa de mentoria perquè puguin triar els seus mentors, especialment en el cas del professorat mentor, per tal d’augmentar el nivell de compromís i satisfacció dels participants; així com garantir que les sessions de mentoria es realitzen freqüentment.

Finalment, Bona ha precisat que en ambdues iniciatives es determina que “en cap cas aquests programes de mentoria substitueixen la tasca que ja estan realitzant els professionals en aquest àmbit”, ha conclòs.

Comments are closed