Aprovada la Llei de Residus, que servirà per accelerar en els objectius de reducció de residus i de sostenibilitat ambiental marcats per Europa

El ple del parlament també ha aprovat la Llei per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera, la qual contribuirà a que l’illa creixi econòmicament alhora que es preserven els recursos naturals

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat definitivament la Llei de Residus, una eina fonamental que, segons el diputat socialista Damià Borràs, servirà per accelerar la reducció dels residus que generam i el compliment dels objectius de sostenibilitat ambiental marcats per la Unió Europea.

Per a Borràs, la perdurabilitat del creixement econòmic de les nostres illes passa per “la preservació dels recursos naturals i del paisatge i pel manteniment de les activitats productives decisives d’una economia de serveis”, unes activitats que comporten sovint una elevada generació i consum de contenidors i envasos que acaben per malmetre el medi natural.

Per això, la Llei de Residus “cerca la sostenibilitat del model econòmic des de l’equilibri entre el creixement sostingut i la seva perdurabilitat”, ja que “no podem defugir d’una gestió i tractament dels residus acurada i sostenible, a la qual la llei hi dedica una part important”.

Un equilibri que, a criteri dels socialistes, s’aconseguirà mitjançant la substitució  amb alternatives sostenibles de productes de plàstic d’un sol ús, com vaixelles, canyetes per a begudes, bastonets de les orelles i bastonets per a caramels.

A més a més, la llei també contempla que les safates de productes alimentaris, càpsules de cafè d’un sol ús, d’infusions, de brous i d’altres utilitzades en cafeteries hagin de ser compostables, mentre que les anelles de plàstic que subjecten paquets de llaunes o botelles de begudes hauran de ser de material biodegradable.

Així mateix es fomentarà la recollida selectiva en origen, amb l’objectiu de reciclar el 75% dels envasos no industrials abans de l’any 2030 i es prepararà per a la reutilització el 50% del paper, metall, vidre, plàstic o bioresidus dels residus domèstics l’any 2021, xifra que s’haurà d’incrementar fins al 65% l’any 2030.

Des de l’entrada en vigor de la normativa quedarà prohibida també la importació de residus amb destinació a plantes de tractament públiques.

Borràs ha defensat la necessitat d’accelerar en totes aquestes qüestions perquè “hem d’anticipar l’arribada a la meta per la nostra particularitat local, geogràfica, ambiental i econòmica, tenint en compte que l’Estat també està accelerant a les totes per complir la normativa i compromisos comunitaris”.

Així i tot, el diputat socialista ha criticat que “no ens podem quedar en un catàleg d’obligacions i recomanacions relaxades, com pretenen PP i Ciutadans; la llei ha de transcendir la voluntarietat responsable perquè ens hi jugam massa”.

Llei de Formentera

En el ple d’avui també s’ha aprovat la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera, una llei que, segons ha explicat la diputada socialista Silvia Limones, “convertirà l’illa en un model de sostenibilitat, solucionarà el problema de la congestió i evitarà arribar al col·lapse, sobretot en èpoques de major saturació de persones i vehicles”.

Limones ha apuntat, a més, que aquesta llei va en línia amb altres lleis “pioneres i valentes” que ha impulsat el Govern, com la Llei de Residus -aprovada també avui- o la futura Llei de Canvi Climàtic, que s’aprovarà aviat. Un seguit de lleis que, ha insitit Limones, “cerquen l’equilibri perquè les nostres illes creixin econòmicament alhora que es preserven els recursos naturals, el medi ambient i el paisatge”.

La llei limitarà l’entrada de vehicles a Formentera i la circulació de determinats tipus de vehicles en determinades èpoques de l’any i en funció de criteris ambientals, amb excepcions (residents, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, serveis públics, etc.). Així mateix, establirà un nombre màxim de vehicles de lloguer a l’any i potenciarà l’ús de vehicles elèctrics i no contaminants.

Comments are closed