Aprovada al Parlament la iniciativa socialista per impulsar que infants i joves participin en la vida pública i les institucions incorporin de cada vegada més la seva perspectiva

La Proposició No de Llei la signen tots els grups parlamentaris, a excepció de la ultradreta, que tampoc no ha assistit a la comissió

La Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista perquè es creïn consells de la infància i l’adolescència als àmbits autonòmic i insular i per impulsar una major participació d’infants i adolescents en la vida pública.

La Proposició No de Llei, així mateix, també insta a l’adhesió dels municipis de les illes que encara no ho hagin fet a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF, que actualment són dotze arreu de l’arxipèlag.

La iniciativa socialista, que sorgeix del pacte amb UNICEF, ha estat signada conjuntament per la resta de grups parlamentaris de la cambra autonòmica, a excepció de la ultradreta, que tampoc no ha assistit al debat i votació en comissió. Cal recordar que Vox ha romput aquesta legislatura la unanimitat dels grups parlamentaris en relació amb el pacte amb UNICEF per defensar i impulsar qüestions relacionades amb els drets i la participació en la vida pública de la infància i l’adolescència.

La impulsora d’aquesta iniciativa és la diputada socialista Beatriu Gamundí, qui ha exposat que el seu grup parlamentari entén que “des de la participació social activa des de ben petits és com es crea la construcció de la ciutadania”.

“Exercir la democràcia no es redueix a anar a votar una vegada cada quatre anys de sobte, sinó que és un procés que s’ha de fer des de prest, per crear consciència en la ciutadania des de petit, perquè els ciutadans sàpiguen a on han d’adreçar les seves demandes”, ha exposat Gamundí.

En aquest sentit, la socialista ha defensat que amb aquesta iniciativa també es donarà compliment a la demanda de Nacions Unides perquè les institucions tenguin en compte les opinions i suggeriments d’infants i joves i perquè s’inclogui en el disseny de les seves polítiques la perspectiva d’aquests dos grups de població.

A més, a més, la diputada també ha argumentat la necessitat d’impulsar mesures com aquesta precisament en un “moment social en el qual hi ha una base populista en la qual emergeixen discursos simplistes que fan més necessari que mai generar aquesta construcció de la ciutadania i la participació social”.

Comments are closed