El PSIB-PSOE celebra les dades econòmiques del tercer trimestre a les Illes Balears i que demostren que “la realitat és la pitjor enemiga del PP”

El pròxim ple del Parlament debatrà i previsiblement aprovarà el Projecte de Llei de fons europeus, una llei “necessària que dotarà la Comunitat de les eines per gestionar i executar els fons europeus”

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano, ha valorat molt positivament les dades econòmiques del tercer trimestre a les Illes Balears, presentades avui per la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, i que certifiquen “que estam davant una clara recuperació gràcies a les polítiques desenvolupades pels governs progressistes de les Illes Balears i d’Espanya, a la protecció social i als acords amb els sindicats i les patronals”.

“Celebram les dades de creixement de l’economia balear en el tercer trimestre i la previsió del Govern de poder recuperar el 2022 el PIB perdut per mor de la pandèmia”, ha exposat la socialista, ressaltat que es tracta d’un ritme de creixement superior al de la resta de comunitats autònomes i del conjunt de la Unió Europea.

Tot plegat, a parer de Cano, demostra que “la realitat és la pitjor enemiga del PP”. “Enfront d’aquells que sempre critiquen i que fan d’endevins, les dades revelen que la interpretació que fan de la realitat no és correcta, i que al final, aquesta realitat desmunta tot allò que han estat criticant aquests mesos”.

En aquest sentit, Cano també ha remarcat que el Pacte de Reactivació de les Illes Balears “ha donat els seus fruits, les polítiques de protecció estan generant ocupació i això es tradueix en les bones xifres de recuperació econòmica. Estam davant un bon trimestre per a les Illes Balears, un bon dia per a les Illes Balears i un mal dia per al PP”, ha emfasitzat la portaveu adjunta.

Projecte de llei de fons europeus i sessions extraordinàries el gener

Pel que fa al pròxim ple del Parlament, la socialista ha destacat el debat i la previsible aprovació del projecte de llei del decret llei 3/2021 de fons europeus.

“Es tracta d’una llei necessària perquè aporta estabilitat i certesa per al desplegament dels projectes finançament amb fons europeus, ja que dotarà la Comunitat Autònoma de l’estructura necessària per gestionar i executar els fons”, ha explicat Cano.

A més a més, segons ha asseverat Cano, l’aprovació d’aquest projecte de llei és també la demostració que el Govern de les Illes Balears ha fet els deures, “tal com ja va fer amb la gestió dels 855 milions d’euros en ajudes, essent una de les comunitats més eficaces en la seva gestió, al contrari que altres regions que han hagut de tornar doblers a l’Estat”.

“El Govern ha fet els deures amb aquesta llei, que possibilitarà que les Balears aprofitin l’oportunitat històrica que representen aquests fons i que necessiten de les eines adequades per gestionar-los i executar-los, com és aquesta norma”, ha incidit Cano.

Així mateix, la portaveu adjunta ha destacat l’ampli consens amb què aquesta llei arriba al Parlament, ja que compta amb les aportacions de la societat civil, dels agents econòmics i socials i de les forces parlamentàries que formen part del Pacte de Reactivació.

“Aquesta llei neix en el si del Pacte de Reactivació, on es va conformar un grup de feina específic per als fons europeus”, ha recordat Cano, posant especialment de relleu que el PP també s’hi hagi desmarcat. “Lamentam una vegada més que el PP no hi hagi volgut formar part, perquè com sempre que es tracta de sumar, ni hi és ni se l’espera”.

Finalment, el ple de la setmana que ve també votarà, a proposta del Grup Parlamentari Socialista, celebrar sessions extraordinàries durant el mes de gener “per avançar en la redacció final de la necessària llei d’Educació de les Illes Balears, la primera de la Comunitat Autònoma”.

Comments are closed