El Parlament de les Illes Balears aprova una iniciativa socialista per continuar impulsant la lluita contra les violències masclistes

Sílvia Cano: ”El compromís dels socialistes contra la violència contra les dones és ferm i amb aquesta PNL volem donar-li un impuls perquè el degoteig de víctimes és insuportable per a una societat democràtica”

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que insta al Govern de les Illes Balears a continuar impulsant la lluita contra les violències masclistes, així com a revisar i actualitzar, de la mà dels organismes i institucions corresponents el Protocol Interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la violència masclista i atacs sexuals a les Illes Balears.

D’aquesta manera, la diputada del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano,  impulsora de la iniciativa que també han signat els grups parlamentaris que donen suport al Govern de les Illes Balears, ha expressat que “el compromís dels socialistes contra la violència contra les dones és ferm i amb aquesta iniciativa volem donar-li un impuls, ja que el degoteig de víctimes és insuportable per a una societat democràtica”.

Així doncs, Cano ha exposat que “des del 2003 han estat assassinades 1.117 dones i 44 nines i nins a tota Espanya; a les nostres Illes, en 2018 s’interposaren 5.352 denúncies per violència de gènera i el 2019, varen ser 6.493, un 9,3% més”, i hi ha afegit que “els Pressuposts Generals de l’Estat per al 2022, preveuen 56 milions d’euros més que l’any passar en plans i programes contra la violència de gènere.

“Aquí, l’Institut Balears de la Dona tindrà un pressupost de 6,7 milions d’euros, dels quals un 70% provenen del Govern d’Espanya per seguir acompanyant i restituint a les dones víctimes de violència masclista, i a través dels fons europeus que faran realitat la posada en marxa del primer centre de crisi per a víctimes de violència sexual”, ha incidit la diputada socialista.

La Proposició No de Llei, també, insta al Govern de les Illes Balears a especialitzar la seva atenció a les dones més vulnerables víctimes de violència masclista, tenint present les circumstàncies d’edat, discapacitat, origen, entre d’altres. A més a més, insta a l’executiu autonòmic a ampliar l’atenció a les dones amb discapacitat víctimes de violència masclista, perquè puguin fer consultes via correu electrònic i sol·licitar acompanyament per denunciar, anar a l’hospital, cases d’acollida, a l’institut de medicina forense, a realitzar tràmits judicials, així com al mateix judici als Jutjats o a l’Audiència Provincial.

També, la diputada ha explicat que la iniciativa demana al Govern de les Illes Balears, de la mà dels Consells Insulars, a mantenir una doble coordinació, política i tècnica, per tal d’assegurar que els recursos per a l’atenció a les víctimes de violència masclista siguin equitatius a les quatre illes. Així com, seguir teixint aliances amb la societat civil, entitats, organitzacions i institucions a través del Pacte contra la Violència Masclista.

Finalment, la PNL demana al Govern de l’Estat desplegar totes les accions contemplades als diferents eixos de treball del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, repensar les fórmules per millorar la seguretat i protecció de les víctimes de violència de gènera, fent un esment especial al control dels agressors, i, per últim, posar en marxa el jutjat número 3 de violència cap a les dones a Palma.

Comments are closed