La Cultura com a eina de transformació social, per Xisco Duarte

Durant la pandèmia es va evidenciar la vulnerabilitat de la cultura, i de manera especial la indústria cultural, és per això que declarar formament com un Bé Essencial ha estat una passa de gegant que hem de continuar consolidant amb les nostres passes. 

La cultura és una eina de transformació, un motor de gestió dels canvis socials, i que fomenta l’esperit crític i el coneixement.  Un element estimulador de les societats i segurament la millor eina d’integració, cohesió social i igualtat d’oportunitats. Contribueix a generar ciutadans i ciutadanes lliures, i  per això ens pertoca no de perdre mai de vista aquesta premissa en les nostres polítiques d’actuació.

En l’actualitat, estam immersos a molts de canvis que suposen en essència, canvis culturals causats pels avanços tecnològics, la hiperconnectivitat, el mestissatge creixent de la nostra societat i la globalització.

En conseqüència, la cultura afronta avui un profund canvi de model que afecta també la gestió de les polítiques culturals i obliga els poders públics a repensar els models tradicionals d’accessibilitat i promoció cultural.

Durant la pandèmia es va evidenciar la vulnerabilitat de la cultura, i de manera especial la indústria cultural, és per això que declarar formalment com un Bé Essencial ha estat una passa de gegant que hem de continuar consolidant les nostres passes.

Encara així, la cultura continua patint precarietat i necessita que el suport institucional sigui reforçat. Per tant, s’ha de treballar per situar la cultura en el centre de l’agenda política com prioritat.

Davant els nous reptes és importantíssim impulsar mesures, com un gran pacte de Cultura entre institucions i avançar l’Estatut de l’Artista amb mesures per a protegir als qui treballen en el sector cultural. Reformular el disseny de les convocatòries públiques d’ajudes per a adaptar-los a les noves demandes i dinàmiques, i impulsar  al  mecenatge  i  el  micromecenatge  i estimularem programes de formació i acompanyament financer a projectes culturals.

S’ha de reforçar eines com l’IEB a fi que pugui donar resposta més àgil i correcte al sector. Hem d’enfortir l’Institut d’Indústries culturals (ICIB) per augmentar la seva capacitat com d’ajut i suport a la comunitat artística.

En definitiva, tot això s’ha de fer, comptant amb la complicitat de tots i totes, participant activament en enriquir aquest document que suposa el nostre full de ruta en cultura, perquè faci valdre el talent cultural i totes les possibilitats que dona la cultura com a eina per a millorar la convivència social i la sostenibilitat econòmica de les Illes Balears.

Xisco Duarte

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed