El PSIB-PSOE demanarà una regulació comuna per al disseny de parcs infantils perquè siguin més segurs, més accessibles i tenguin més zones d’ombres

Pilar Sansó: “És necessari que compleixin amb característiques homogènies de seguretat, neteja i adaptabilitat i, sobretot, una regulació perquè s’incrementin les zones d’ombres i poder usar-los els mesos d’estiu”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat en el Parament una iniciativa perquè les diferents administracions estableixin una regulació comuna per a la construcció, disseny i condicionament de parc infantils perquè siguin més segurs, més accessibles i tenguin més zones d’ombres, tenint en compte la normativa europea, i perquè es puguin utilitzar més durant els mesos d’estiu.

La diputada Pilar Sansó, impulsora d’aquesta Proposició No de Llei, explica que actualment no existeix a Espanya una normativa específica que reguli les mesures de seguretat dels parcs infantils, com sí que es regulen, per exemple, la resta de joguines, i que de cada vegada són més les comunitats autònomes o municipis que comptem amb decrets propis.

És per això que la socialista insisteix en la necessitat d’una regulació comuna per a la instal·lació i reforma d’aquestes zones perquè “compleixen amb unes característiques homogènies de seguretat, neteja i adaptabilitat, perquè tots els infants puguin gaudir dels espais en les mateixes condicions”.

“El joc infantil és un instrument idoni per al desenvolupament de la personalitat del menor i el joc a l’aire lliure és considerat molt important en el desenvolupament intel·lectual, emocional i social dels nins i nines”, recalca.

A més, a més, emfasitza que “jugar en espais exteriors estimula els infants en molts d’aspectes, com l’exercici físic, la creativitat, l’autonomia o la socialització, motius pels quals els parcs infantils són llocs idonis per millorar el benestar i la felicitat dels infants”, recordant els experts recomanen per a l’etapa 0 a 3 anys un mínim de 2 hores al dia de joc a l’aire lliure.

Específicament, la iniciativa demana al Govern d’Espanya una normativa comuna a partir de la qual l’executiu autonòmic treballi una regulació específica amb mesures a complir tant pel que fa a la superfície sobre la que jugaran els menors com les característiques dels elements de joc.

Un altre punt d’acord insta el Govern a coordinar amb els consells i els ajuntaments l’adaptació de les zones de joc infantil segons alguns paràmetres, com per exemple una distància mínima de 30 metres de separació amb el trànsit rodat o separacions artificials que protegeixin els menors.

També, l’eliminació de les barreres arquitectòniques per fer accessibles els parcs infantils, disposar de distintes àrees de joc en funció dels trams d’edat, delimitar l’espai per a l’ús de bicicletes o patinets, instal·lar suficients elements auxiliars com papereres o bancs per seure i habilitar zones d’ombra perquè els mesos de més calor es faci viable el joc.

Comments are closed