“El diàleg és el fil per teixir les relacions laborals”, per Rubén Castro

L’acord assolit per a la reforma laboral és una fita històrica, un èxit conjunt del Govern Espanyol i dels agents socials, que per primera vegada al nostre país, han aconseguit consensuar la modernització del nostre mercat laboral. Patronals i sindicats han donat el seu suport unànime a l’acord que mira d’avançar cap a una societat més justa.

Es tracta d’un acord on les protagonistes són les persones treballadores, que recuperen i guanyen drets, per tal d’afrontar el nostre futur des d’una recuperació més justa i amb una norma laboral adaptada al segle XXI. És un triomf de país, que aposta per una ocupació estable, de qualitat, deixant enrere la precarietat i la devaluació de les relacions laborals que ens va dur la reforma del 2012.

Per primera vegada, Govern d’Espanya, patronals i sindicats han consensuat la modernització del nostre mercat laboral

El Partit Socialista tenia un compromís amb els ciutadans i ciutadanes, recollit a l’acord de coalició del Govern d’Espanya, refrendat per Brussel·les, i l’hem complit. Hem aconseguit modernitzar les relacions laborals, recuperant allò que mai no s’hauria d’haver perdut el 2012.

El consens, la concertació social, el diàleg, tornen a ser els fils que teixiran les nostres relacions laborals. Es tracta d’un acord que aposta per la democratització del treball, pel reequilibri de forces a les empreses, donant pas a una negociació col·lectiva més forta i social. El nou marc laboral recupera la ultraactivitat indefinida dels convenis col·lectius, que continuaran prorrogats sense límit temporal fins que siguin substituïts per uns nous acords.

El Partit Socialista ha complit el seu compromís amb els ciutadans i ciutadanes, recuperant allò que mai no s’hauria d’haver perdut el 2012

Aquest reforçament de la negociació col·lectiva esdevé també essencial per a la millora de les condicions de treball de les persones treballadores. En aquest sentit, es recupera la prevalença del conveni col·lectiu sectorial sobre el d’empresa pel que fa als salaris, per tal de dignificar el treball i els sous dels treballadors i treballadores. Així mateix, amb aquesta mesura es fa front a les pràctiques abusives de devaluació salarial de determinats models d’empresa, en particular, en els supòsits de subcontractació.

I és també en aquesta pràctica de subcontractació on l’acord ha posat la negociació col·lectiva com a element de contenció de la degradació de les condicions de treball, de manera que el conveni d’aplicació a les contractes i subcontractes serà el de l’activitat realitzada. A les nostres illes sabem de la importància d’aquesta mesura, perquè els nostres agents socials han estat sempre defensors de la mateixa als principals convenis col·lectius d’aplicació a les Illes Balears.

El reforçament de la negociació col·lectiva esdevé essencial per a la millora de les condicions de treball de les persones treballadores

Per tant, amb la nova negociació col·lectiva, deixam enrere la individualització de les condicions de treball, i avançam cap a models d’economies més modernitzades, com Suècia o Alemanya, on la força social s’arrela a la negociació col·lectiva.

Al mateix temps, el nou marc laboral posa fre a una de les majors xacres de la precarietat laboral del nostre país, la temporalitat, que afecta en major proporció a dones i joves. Es recupera la consideració que el contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit, limitant la contractació temporal per la substitució de persones treballadores o per causes de producció molt ben delimitades i tassades.

El nou marc laboral posa fre a una de les majors xacres de la precarietat laboral del nostre país: la temporalitat, que afecta en major proporció a dones i joves

Durant aquesta pandèmia hem pogut comprovar amb major perjudici els efectes de la temporalitat, amb milers de persones treballadores temporals, moltes d’elles en frau de llei, que no han pogut accedir a la xarxa de protecció social desplegada.

En aquest camí de lluita contra la temporalitat, l’acord millora la protecció de les persones treballadores amb contracte fix discontinu. Entre altres aspectes, s’aconsegueix una millor definició d’aquesta figura laboral, adaptada plenament a les activitats estacionals, així com el dret a que la seva antiguitat sigui reconeguda segons la duració total de la seva relació de treball i no només tenint en compte el període efectiu de feina, fet que pot suposar en molts de casos l’increment de la indemnització per acomiadament.

En aquest camí de lluita contra la temporalitat, l’acord millora la protecció de les persones treballadores amb contracte fix discontinu

A les nostres illes, són més de 85.000 les persones treballadores amb contracte fix discontinu. Per tant, parlam d’una mesura molt important per al mercat laboral de les Illes Balears, que mostra una vegada més la sensibilitat del Govern d’Espanya pel nostre territori insular.

I, finalment, en el marc de les línies generals de l’acord, cal destacar l’aposta per la mesura de protecció del teixit productiu i social del nostre país que ha esdevingut essencial durant la pandèmia de la COVID-19: els ERTO. Es regula un nou instrument, el Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització en l’ocupació, que permetrà ajustar l’ocupació a les empreses des d’una flexibilitat pactada i controlada, evitant el mecanisme de l’acomiadament, al qual es va recórrer l’any 2012. Aquests ERTO van acompanyats de mesures en matèria de cotització a la seguretat social, aprofitant l’experiència positiva dels ERTO durant la crisi sanitària.

Cal destacar l’aposta per la mesura de protecció del teixit productiu i social que ha esdevingut essencial durant la pandèmia de la COVID-19: els ERTO

En definitiva, la nova modernització del mercat laboral ens dona una oportunitat com a societat, de  fer-la més justa i igualitària. Una societat que estigui fonamentada en un treball digne, una ocupació estable i de qualitat, millors salaris i formació de les persones treballadores. El diàleg i el consens són la fórmula per la transformació, per tal d’arrelar amb major força aquests drets.

Rubén Castro
Secretari d’Ocupació i Economia Social del PSIB-PSOE

Comments are closed