L’Economia del Coneixement, per Carles Bona

Els governs i les empreses han de treballar junts per establir polítiques que fomentin la innovació i la creació d’empreses locals que puguin competir en el mercat global.

La universitat, la ciència i la innovació són clau per al desenvolupament econòmic i social a les Balears. No només ajuden a augmentar la competitivitat i el creixement econòmic, sinó que també milloren la qualitat de vida de la població i fomenten la innovació social i cultural. Una de les estratègies més importants en aquest sentit és la concessió de beques per a l’estudi universitari. Això permet que els joves que provenen de famílies amb menys recursos econòmics puguin accedir a l’educació superior i així millorar les seves oportunitats laborals futures.

A més a més, és essencial democratitzar l’economia digital i innovadora, ja que aquesta és una font important d’oportunitats de negoci i de treball per als residents de les Illes Balears. Els governs i les empreses han de treballar junts per establir polítiques que fomentin la innovació i la creació d’empreses locals que puguin competir en el mercat global.

Finalment, garantir un finançament basal per a la recerca és clau per a l’avanç científic i tecnològic a les Balears. Les universitats i els centres de recerca han de rebre finançament adequat per desenvolupar projectes que millorin la nostra comprensió del món i facilitin el desenvolupament de tecnologies noves i sostenibles. Això serà el que permeti avançar cap a una societat més justa, sostenible i pròspera a les Illes Balears. 

I tan importants com les polítiques en matèria d’universitat, ciència i innovació són el valor social que se lis concedeix i la cultura ciutadana que recolza el suport polític que les impulsa, és per això que vos animam a participar en aquest procés de creació de les polítiques del futur de la nostra comunitat.

Carles Bona

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed