Més Feminisme, per Pilar Costa

Un dret o una conquesta amb la qual no hem de defallir fins a aconseguir-ho, és el dret a respirar que han de tenir totes les dones, facilitant una bona gestió del temps per poder compatibilitzar la feina amb el temps lliure i d’oci, que no s’ha de confondre amb el temps que necessita per a la cura de les persones a càrrec teu. 

El feminisme socialista actiu ha suposat molts avanços en la nostra societat, més llibertat, més igualtat, i per això no podem oblidar les lluites històriques com la dissolució del matrimoni, els drets sexuals, la interrupció voluntària de l’embaràs, el matrimoni igualitari, la participació en igualtat de condicions amb llistes cremallera en les nostres eleccions autonòmiques i un llarg etcètera, que en alguns casos va comportar debats més que intensos, i per descomptat l’oposició sempre de la dreta a molts d’aquests avenços, però que finalment s’han instaurat en la nostra societat. I veiem amb orgull com tenim a les Illes Balears una presidenta i un Govern paritari que inclús en algunes ocasions ha estat majoritàriament compost per dones.

A pesar de tot el que s’ha avançat ni podem ni volem mostrar autocomplaença quan queda molt camí que recórrer, molta desigualtat que es pateix dia a dia, la violència masclista que segueix horroritzant a les dones, que són víctimes d’una violència estructural, pel fet de ser dones.  Per tant, hem d’intensificar totes les polítiques  que lluiten contra l’escletxa salarial, les polítiques de conciliació, les cures a persones majors o infants, la coeducació als centres educatius que s’ha mostrat com eina imprescindible en el camí de la igualtat, millorar la prevenció i el suport a les dones víctimes de violència masclista.

I ja estam veient com hi ha propostes i partits polítics que no s’amaguen del seu anti-feminisme. De la involució que pretenen amb tot el que hem aconseguit. I tot això no és teoria política. Hem vist com en altres Comunitats Autònomes, la dreta d’aquest país aplica polítiques que suposen una involució en temes com per exemple, la interrupció voluntària de l’embaràs.

En l’àmbit sanitari hem de continuar amb l’estratègia de salut al part natural i per això ha estat una gran notícia, la pionera iniciativa del centre per a naixements de parts naturals en unes instal.lacions a prop de Son Espases i estudiant com executar el mateix projecte a la resta d’illes.

Un dret o una conquista amb la que no hem de defallir fins a aconseguir-ho9, és el dret al respir que han de tenir totes les dones, facilitant una bona gestió del temps per poder compatibilitzar la feina amb el temps lliure i d’oci, que no s’ha de confondre amb el temps que es necessita per a la cura de les persones al teu càrrec.

I no podem acabar sense tornar a reiterar una lluita en la defensa dels drets humans, i per tant, la nostra posición abolicionista respecte la prostitució, reduint aquesta demanda i, per tant, el tràfic de dones i nenes; i sobre tot, donant alternatives laborals i de projecte de vida perquè aquestes dones puguin deixar la prostitució i en moltíssim casos desfer-se de les màfies que la controlen.

Pilar Costa

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed