L’educació a Balears, per Amanda Fernández

Quan el juliol de 2015 es conformaren governs de progrés liderats pel PSIB a la majoria de les institucions de les Illes Balears la situació de l’educació era dramàtica: un nivell de conflicitivitat com no s’havia vist en dècades, retallades, menyspreu a la feina dels professionals i desigualtat educativa creixent. 

L’educació i la formació al llarg de la vida representen més que mai el principal element de mobilitat i de progrés social, de forma que es converteixen en un factor clau per garantir societats més democràtiques i amb un major nivell de benestar social i econòmic. L’educació és, més que mai, garantia de futur. 

Quan el juliol de 2015 es conformaren governs de progrés liderats pel PSIB a la majoria de les institucions de les Illes Balears la situació de l’educació era dramàtica: un nivell de conflictivitat com no s’havia vist en dècades, retallades, menyspreu a la feina dels professionals i desigualtat educativa creixent.

En els gairebé vuit anys transcorreguts des d’aleshores s’han recuperat la pau i el diàleg social, s’ha incrementat en un 50% el pressupost d’educació, s’han incorporat milers de nous docents, s’han millorat les condicions de treball del professorat, s’ha publicat una llei educativa pròpia, s’han millorat les infraestructures educatives, s’han augmentat els ajuts de menjador, per a les escoletes matineres i per a l’adquisició dels llibres de text, s’ha posat en marxa la gratuïtat de l’escolarització de 2-3 anys i incrementat les places de 0-3 anys així com l’oferta de formació professional, s’ha reduït l’abandonament educatiu i han millorat significativament tots els indicadors educatius. 

Durant aquests anys hem avançat molt però no ens conformam, perquè sabem que queda molt per fer i que en educació la feina mai no s’acaba, i per això necessitam seguir incrementant el pressupost d’educació fins assolir el 5% del PIB, posar en marxa  nous acords de millora per a l’ensenyament públic i concertat, continuar millorant les infraestructures educatives, completar el desenvolupament de la Llei d’Educació de les Illes Balears (LEIB) i de la LOMLOE, desenvolupar un nou decret d’educació inclusiva, continuar impulsant el primer cicle d’educació infantil i la seva gratuïtat progressiva, avançar en la gratuïtat dels llibres de text, subvencionar les activitats extraescolars per a l’alumnat vulnerable, desenvolupar el II Pla Integral de Formació Professional 22-25…

En definitiva, volem continuar millorant la nostra educació i sabem que per aconseguir-ho cal un compromís col·lectiu per construir consensos entre tots els agents socials: educadors i educadores, famílies, alumnat, institucions, associacions, empreses i sindicats, i per això us demanam que ens ajudeu a definir els eixos d’aquest document i que participeu en la seva elaboració definitiva. Entre tots ho farem millor! Ens hi jugam molt!

Amanda Fernández

Membre de l’equip redactor del Document Marc de la Conferència Política 2023

Comments are closed