El Grup Parlamentari Socialista reclama que la mobilitat sostenible sigui considerada com un nou dret de ciutadania

Sol·licita que el dret a la mobilitat s’equipari amb drets essencials ja consolidats com l’educació, la sanitat, els serveis socials i l’atenció a la dependència

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una Proposició No de Llei a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial per donar un impuls a la nova llei de Mobilitat Sostenible de les Illes Balears i que aquesta mobilitat sigui considerada i declarada com un nou dret fonamental de la ciutadania, com ja ho són l’educació, la sanitat, els serveis socials i l’atenció a la dependència.

La proposta, que s’ha presentat de manera conjunta amb el grup parlamentari d’Unidas Podemos, insta el Govern de les Illes Balears que la llei sigui el més participada i consensuada possible i que inclogui, entre d’altres, objectius tals com consolidar el dret a la mobilitat com un nou dret fonamental, que el transport públic vertebri el canvi de paradigma en la mobilitat de les illes i que es millorin les xarxes urbanes i interurbanes per a vianants i ciclistes.

També s’insta al Govern que aquesta futura llei prioritzi “el vehicle no contaminant i col·lectiu enfront del motoritzat i individual”, tal com ha assenyalat el diputat socialista Joan Ferrer, encarregat de la defensa de la proposta.

La promoció del vehicle elèctric enfront del carbonitzat i de l’ús de cotxes compartits són dues altres mesures que se sol·licita al Govern que inclogui la nova llei, alhora que s’incrementin els aparcaments dissuasius i que es connectin amb la xarxa de transport públic, ateses “les particularitats de les nostres illes”, ha explicat Ferrer.

En aquest sentit, ha exposat Ferrer, la proposta també reclama, entre altres, que es combati la planificació urbanística dispersa dels nuclis poblacionals, comercials o empresarials en favor d’una planificació compacta que no generi necessitats de mobilitat fora d’aquests nuclis.

Així mateix, aquesta PNL demana que s’impulsin plans de mobilitat laboral, escolar i de transports de mercaderies consensuats amb els agents socials i econòmica.

Un seguit de punts, ha apuntat Ferrer, per als quals la “inversió és necessària”, per la qual cosa, s’insta també l’executiu autonòmic a establir els mecanismes de finançament necessaris per assolir els objectius marcats.

Comments are closed