El Parlament aprova la proposta socialista de crear i impulsar l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears

L’objectiu d’aquest nou organisme públic autònom serà actuar de manera més ràpida i eficaç en crisis sanitàries com l’actual

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei impulsada pel Grup Parlamentari Socialista per demanar al Govern la creació de l’Agència de Salut Pública com a organisme públic autònom “amb capacitat per actuar de manera més ràpida i eficaç enfront d’escenaris de crisi sanitària com l’actual”.

“Una pandèmia com la de la COVID-19 que estam vivint ens obliga a plantejar-nos de manera profunda quines són les polítiques de salut pública de què disposam per combatre-la”, ha explicat la diputada socialista Beatriu Gamundí, impulsora d’aquesta iniciativa que insta l’executiu autonòmic a fer els canvis normatius que siguin necessaris per disposar de més recursos i instruments per fer front “tant a aquesta crisi sanitària com a altres futures que puguin esdevenir”.

La proposta demana la creació de l’Agència de Salut Pública com a organisme autònom “àgil, flexible i capaç d’oferir respostes als reptes de la salut pública a través de la vigilància, la prevenció, la promoció i el control de les polítiques de salut pública”.

Així mateix, s’insta el Govern a la creació, en el marc d’aquest organisme, d’un comitè d’alertes sanitàries per vigilar l’evolució de crisis de salut pública amb l’objectiu de prendre decisions de manera anticipada i, en conseqüència, protegir la població de les Illes Balears.

Aquesta iniciativa és fruit del procés reflexiu del Pacte de Reactivació, durant el qual s’ha fet èmfasi en la necessitat de dotar l’Estat i les Comunitats Autònomes d’instruments útils per enfortir les polítiques públiques de Salut.

Cal recordar que la Llei de Salut Pública autonòmica de 2011, aprovada pel govern de Francesc Antich, ja preveia la creació de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, però el govern del PP decidí suprimir-la derogant els articles que la regulaven a través de la llei de pressuposts generals de 2012

Recursos addicionals

Comments are closed