El Parlament aprova per unanimitat una iniciativa socialista per continuar augmentant el fraccionament de les matrícules i seguir rebaixant les taxes universitàries

També, ha donat llum verda a la Proposició No de Llei socialista per instar al Govern de l’Estat a declarar els serveis de caràcter financer i bancari com a Servei Públic, a més de protegir als treballadors del sector bancari

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que insta al Govern de les Illes Balears, en coordinació amb la Universitat de les Illes Balears, a continuar reduint les taxes universitàries, així com a augmentar les terminis de fraccionament del pagament de les matrícules universitàries.

D’aquesta manera, el diputat del Grup Parlamentari Socialista, Ares Fernández,  impulsor de la iniciativa que també han signat els grups parlamentaris que donen suport al Govern de les Illes Balears, ha expressat que “la baixada de taxes i l’impuls de la política de beques i ajuts a l’estudi han d’anar encaminades a blindar tant l’accés com el manteniment de l’estudiant a la universitat, independentment del seu origen socioeconòmic”.

Fernández ha incidit que “la crisi econòmica de la darrera dècada, juntament amb la reforma del ministre popular Wert, suposà una vertadera barrera d’accés als estudis superiors per a les famílies més humils”, i hi ha afegit que “milers d’estudiants es varen veure expulsats de la universitat per no poder fer front a les despeses econòmiques”.

Així el socialista ha explicat que “les beques han de tornar a ser el trampolí per a l’ascensor social, cultural i professional dels joves perquè són la materialització del dret subjectiu d’accés a  l’educació i no un premi al rendiment acadèmic”. “L’educació no pot ser una carrera d’obstacles i carrerons sense sortida per als fills de les famílies més humils, menys encara després de l’emergència social i laboral que ens deixa la crisi de la COVID-19”, ha subratllat el diputat Fernández.

Garantir la qualitat del servei i la protecció als treballadors al sector bancari

D’altra banda, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista per garantir la qualitat del servei a les oficines bancàries i la protecció als treballadors del sector bancari, a més d’instar al Govern de l’Estat a declarar els serveis de caràcter financer i bancari com a Servei Públic.

El diputat del Grup Parlamentari Socialista, Joan Ferrer, impulsor de la iniciativa que també ha signat un dels grups que donen suport al Govern de les Illes Balears, ha explicat que “La crisi econòmica passada i l’actual, l’enorme reestructuració del sector que ha motivat el tancament o fusió de nombroses entitats ens va deixant un degoteig de notícies sobre el tancament de sucursals bancàries, que moltes vegades també suposen el tancament dels caixers automàtics, de manera que municipis i nuclis de població queden totalment desproveïts d’aquest servei”.

Així mateix, el socialista Ferrer ha exposat que “existeixen col·lectius vulnerables, entre els que també està la gent gran, no es troben familiaritzats amb l’ús de les noves tecnologies per a poder accedir a serveis de banca des dels seus domicilis” i hi ha afegit que “això no és més que una conseqüència de la bretxa digital existent a la nostra societat”.

Per la qual cosa, la Proposició No de Llei insta al Govern d’Espanya a reforçar els recursos per poder oferir un servei adequat, com és un horari d’oficina per cobrir les necessitats dels usuaris especialment la gent gran i altres col·lectius afectats per la bretxa digital. A més de demanar que hi hagi almanco la presència d’una oficina o agent bancari a tots els pobles o barris allunyats.

També, la iniciativa al Govern de l’Estat a regular un preu màxim de les comissions cobrades als usuaris com a representació de servei públic i que no es permeti fixar el cobrament de comissions de manteniment a les persones que perceben una pensió per jubilació, incapacitat o qualsevol altra tipologia o ingrés. Un altre punt de la iniciativa és obligar les entitats bancàries a donar informació adequada, legal i transparent.

Finalment, la Proposició No de Llei insta al Govern de les Illes Balears a signar convenis amb ajuntaments per afavorir la inclusió dels col·lectius vulnerables, entre elles la gent gran, en l’ús de les noves tecnologies bancàries o banca electrònica i al Govern de l’Estat a promoure accions i intervencions per tal que les entitats financeres mantinguin els llocs de feina actualment amenaçats per diferents propostes d’ERO a Espanya.

Comments are closed