El Parlament aprova una iniciativa a favor de la protecció de les dones amb l’eliminació de la violència i l’assetjament al món laboral

La PNL insta al Govern d’Espanya, entre altres, a l’eliminació de la violència i especialment l’assetjament que es dona al món laboral i especialment a les dones

La Comissió de Turisme i Treball ha aprovat una iniciativa defensada pel Grup Parlamentari Socialista per instar, entre d’altres, al Govern d’Espanya a ratificar el conveni 190 de l’Organització Internacional del Treball sobre violència i assetjament al treball i desplegar mesures necessàries per al seu compliment en tots els territoris.

Així mateix, la Proposició No de Llei aprovada insta al Govern de l’Estat a implementar una estratègia, pactada amb els agents econòmics i socials, de caràcter transversal davant l’assetjament i violència al treball i vetlli perquè les autoritats pertinents i la inspecció de treball puguin actuar de forma ràpida per facilitar el cessament immediat de les situacions que s’hi puguin donar.

Finalment, la PNL insta al Govern de les Illes Balears que, conjuntament amb els agents econòmics i socials, s’estableixin les mesures i actuacions necessàries en matèria de prevenció davant aquestes situacions d’assetjament o violència.

La iniciativa socialista ha comptat amb el suport de tots els Grups Parlamentaris. L’impulsor d’aquesta iniciativa és el diputat Enric Casanova, qui ha exposat que “la violència laboral repercuteix molt entre dones de 35 i 55 anys perquè i a Espanya tenim al voltant d’un 15% de treballadors que sofreixen aquest tipus d’assetjament”.

Per acabar, el diputat socialista ha destacat que “aquestes situacions es produeixen perquè la relació laboral moltes vegades es dona entre desiguals; una persona que dirigeix i té una situació de superioritat i moltes vegades l’utilitza, i això ho podem veure molt especialment dins l’àmbit domèstic”, ha afegit el diputat socialista.

Comments are closed