El Parlament aprova una iniciativa socialista a favor de l’ampliació dels espais llibres de fum per seguir lluitant contra el tabaquisme

La PNL insta al Govern d’Espanya, entre altres, que acomodi la normativa nacional perquè el Govern de les Illes Balears pugui tenir eines jurídiques per mantenir les mesures antitabac iniciades durant la Covid-19

El Plenari del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una iniciativa defensada pel Grup Parlamentari socialista per instar, entre d’altres, a les administracions públiques a ampliar els espais lliures de fum i garantir-ne la vigilància.

Així mateix,  la Proposició No de Llei aprovada, sol·licita al Govern de l’Estat que acomodi la normativa a nivell nacional perquè el Govern de les Illes Balears tengui eines jurídiques per poder mantenir les mesures antitabac posades en marxa per frenar la pandèmia de la COVID-19 i la prohibició de fumar en determinats espais públics com a mesura de prevenció de malalties com el càncer o les cardiopaties.

La iniciativa també advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents per fomentar més espais lliures de fum, per respectar i garantir el dret a la salut de les persones, especialment dels menors d’edat, que actualment estan molt exposats al fum de segona mà.

Finalment, la PNL manifesta el suport del Parlament de les Illes Balears a la recerca del càncer, com a instrument imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia, i trasllada el seu reconeixement a totes les associacions i entitats que estan acompanyant a les persones afectades pel càncer pel seu compromís i labora continuada.

La proposta que ha partit de la iniciativa d’AECC, ha comptat amb el suport de tots els Grups Parlamentaris amb l’excepció de VOX que ha votat en contra. Juli Dalmau, que l’ha defensat al Ple, ha exposat que “existeixen prou evidències que demostren la relació entre el consum de tabac i l’increment en el nombre de casos de càncer de pulmó i en les dades de mortalitat com a conseqüència d’aquesta patologia”.

“Estam davant d’una situació que certament es convertirà en un greu problema de salut pública en els propers anys. Per això, gairebé tots els Grups Parlamentaris amb representació en aquesta cambra hem signat aquesta iniciativa que sorgeix de AECC-Balears, en el marc d’una reivindicació que compartim plenament: l’aprovació d’una nova legislació que ampliï els espais lliures de fum”, ha afegit el diputat socialista.  

Juli Dalmau, ha remarcat que “és cert que Espanya està al capdavant dels països amb polítiques més clares de prevenció del tabaquisme però no ens podem conformar, sobretot, si volem protegir als menors davant el consum de tabac i assolir una primera generació lliure de fum”.

Per acabar, el diputat socialista ha destacat que “si volem desnormalitzar el consum de tabac, hem d’actuar sobre aquells espais on és més comú el seu consum per transmetre una percepció adequada del risc que suposa el tabaquisme i el tabaquisme passiu”.

Comments are closed