El Parlament aprova una iniciativa socialista a favor de l’empoderament de les dones gitanes, que pateixen una doble discriminació

La PNL insta al Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears, entre altres a desenvolupar xarxes i plans integrals d’actuació per contribuir en la defensa del seus drets, empoderar-les i afavorir-ne la igualtat d’oportunitats

La Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una iniciativa del Grup Parlamentari socialista per instar, entre d’altres, a les administracions públiques de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a impulsar plans integrals d’actuació per a Dones Gitanes en matèria d’ocupació, educació, salut i habitatge.

Així mateix,  la Proposició No de Llei aprovada, insta a l’impuls d’estudis sobre la violència masclista centrats en les dones gitanes que tenguin en compte el seu context i posar en pràctica propostes perquè les dones puguin cessar la convivència amb la parella, sense risc i amb garanties que els recursos socials, habitacionals, psicològics i jurídics estaran al seu abast.

La iniciativa socialista, ha comptat amb el suport de tots els Grups Parlamentaris. L’impulsor d’aquesta iniciativa és el diputat Joan Ferrer, qui ha exposat que “les dones gitanes s’enfronten a múltiples desafiaments en la lluita per la igualtat i la justícia social. La múltiple discriminació que pateixen per raó de sexe, i a més, pertinença ètnica, les aboquen a estar permanentment en un pendent de vulnerabilitat i invisibilitat que infringeix els seus drets”.

“La capacitat d’emprenedoria de les dones gitanes depèn directament de la seva participació com a protagonistes del seu propi destí i de la posada en marxa per part dels poders públics de polítiques d’envergadura que eliminin l’exclusió, la discriminació i la desigualtat a la qual s’enfronten”, ha afegit Joan Ferrer.

Per concloure, el diputat socialista ha afegit que “les dones gitanes han anat incorporant-se a la lluita feminista a través del seu protagonisme en els moviments socials, fet que ha donat com a resultat una major visibilitat i participació activa en l’àmbit públic, institucional i polític. El moment actual és molt favorable per a l’empoderament de les dones gitanes des d’una actitud transformadora i garant dels valors de la seva pròpia cultura”.  

Recursos addicionals

Comments are closed