El Parlament aprova una iniciativa socialista per millorar la recollida d’aigües de pluja i evitar desbordaments

La Comissió de Salut també ha aprovat una PNL on s’insta al GOIB a disposar d’espais de reflexió, i formació oportuns per entendre i interpretar la salut mental dins el context global on tots els actors relacionats amb el benestar emocional de la població estiguin implicats.

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat de tots els Grups Parlamentaris, una iniciativa socialista per instar al Govern de les Illes Balears a potenciar mecanismes per a la implantació de sistemes urbans de drenatge sostenible i per a la gestió de les aigües pluvials urbanes i reduir les conseqüències de possibles inundacions.  

Així mateix, la Proposició No de Llei aprovada, insta al Govern de les Illes Balears que, en el marc del Pacte per l’Aigua, impliqui activament als Consells Insulars i la resta d’entitats locals en la gestió de les aigües pluvials des d’una perspectiva que combini els aspectes hidrològics, mediambientals i socials, i s’implantin sistemes d’emmagatzemat d’aigua de pluja per poder ser reutilitzada.

Finalment, la PNL insta al Govern de les Illes Balears a potenciar mecanismes de col·laboració amb les administracions locals per establir els criteris necessaris per implantar xarxes urbanes separatives.  

La iniciativa socialista ha estat impulsada per la diputada Pilar Carbonero qui ha exposat que “el drenatge sostenible és una alternativa a la problemàtica actual de l’enfocament convencional de xarxes unitàries, per això aquests sistemes afavoreixen la infiltració i la retenció de l’escorrentia prop de l’origen de la precipitació”.  

PNL sobre la salut mental i situació climàtica

Per una altre banda, la Comissió de Salut ha aprovat una Proposició No de Llei socialista, que ha obtingut el suport dels Grups Parlamentaris, a excepció de VOX que ha votat en contra,  i on s’insta al Govern de les Illes Balears a disposar d’espais de reflexió, informació i formació oportuns per entendre i interpretar la salut mental dins el context global on tots els actors relacionats amb el benestar emocional de la població estiguin implicats.

La PNL també insta al Govern de les Illes Balears a què, d’acord amb les directrius que es defineixen en el nou Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears, es reflecteixin accions formatives relatives a la gestió dels trastorns mentals derivats de la situació de canvi climàtic i les seves conseqüències.

La iniciativa ha estat impulsada pel diputat Juli Dalmau, qui ha exposat que “resulta indispensable atorgar una major visibilitat a tot un conjunt de trastorns mentals derivats del canvi climàtic, amb l’objectiu de procurar un millor benestar emocional per a totes aquelles persones preocupades pel deteriorament accelerat del medi ambient”.

Comments are closed