El Parlament valida per unanimitat el decret llei amb les ajudes “per salvar el servei del transport regular per carretera, les empreses i les famílies que en depenen”

El ple del Parlament ha pres en consideració la proposta de reforma del Reglament de la cambra, amb propostes excepcionals per garantir el funcionament del Parlament en situacions excepcionals

El ple del Parlament de les Illes Balears ha validat, amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris, el decret llei de mesures urgents per pal·liar els efectes de la covid-19 en l’àmbit del transport regular per carretera.

Una normativa que, tal com ha recordat el diputat socialista Joan Ferrer, dóna compliment al Pacte de Reactivació Econòmica i Social de Balears, signat pels Consells Insulars, la FELIB, agents socials i econòmics i la majoria de partits polítics, el qual en el seu punt 10 establia un Pla d’Ajut per a les empreses de transport perquè puguin fer front a les despeses derivades de la gestió de la COVID-19.

“És la primera vegada en la història que el Govern de les Illes Balears, davant una situació de crisi, articula aquest tipus d’ajudes al conjunt del sector del transport de les nostres illes, per salvar el servei, per salvar les empreses i per salvar les famílies que depenen dels sous dels treballadors”, ha destacat Ferrer, a la qual cosa ha afegit que “aquest decret llei suposa una actuació ràpida i eficaç dels poders públics per mitjà dels instruments que l’ordenament jurídic posa al seu abast”.

El diputat socialista ha explicat que el decret llei “actua directament sobre la reducció extraordinària d’ingressos per la disminució de la demanda davant les limitacions establertes a la mobilitat de la ciutadania i de les restriccions imposades respecte de l’ocupació dels vehicles per procurar la separació entre persones usuàries”.

A més a més, es tracta d’un decret llei “treballat amb el sector de les empreses concessionàries del transport regular, per donar un reequilibri dels seus contractes i pal·liar els dèficits produïts per la pandèmia, el confinament i les restriccions de mobilitat”. A més del sector, també s’ha consensuat amb els Consells Insulars.

Finalment, Ferrer ha puntualitzat que aquest decret llei es suma a altres ajudes per al sector, com la convocatòria d’1,5 milions d’euros en ajudes per al transport discrecional, els taxis, les VTC i les mercaderies, els ERTO i les línies de crèdit ISBA.

 

Reforma del Reglament del Parlament

D’altra banda, el ple del Parlament ha pres en consideració el projecte de reforma del Reglament de la cambra autonòmica, una normativa que inicia la tramitació parlamentària “amb un text consensuat i acordat amb tots els grups polítics que componen el Parlament de les Illes Balears”, ha defensat Enric Casanova, coordinador de la ponència.

L’objectiu és “dotar el Parlament d’un procés de funcionament específic en situacions excepcionals les quals no facin possible la participació presencial dels diputats i diputades a les activitats i sessions parlamentàries”.

En total, són 19 articles agrupats en dos capítols “que intenten donar resposta a les necessitats que poden sorgir davant situacions excepcionals, plantejant solucions excepcionals per tal de tenir una cambra el més àgil, transparent i plural possible”.

Comments are closed