El Ple del Parlament aprova la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic que agilitzarà els tràmits per demanar ajudes socials i permetrà que arribin a més gent

La cambra autonòmica també ha aprovat la Llei de societats cooperatives de les Illes Balears que s’actualitza i incorpora aspectes per fer de la llei una llei més igualitària

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic que agilitza els tràmits per demanar les principals ajudes socials i que, també, això permetrà que aquestes arribin a més gent. La normativa ha quedat aprovada amb la majoria de la cambra autonòmica amb l’abstenció de VOX.

D’aquesta manera, la diputada del Grup Parlamentari Socialista, Bea Gamundí, defensora de la Llei, ha expressat que “la norma estableix uns mínims d’ingressos per les persones vulnerables de la nostra comunitat autònoma i volem que ho faci d’acord amb els principis que defensam, la igualtat, la universalitat i la justícia social”.

Així, Gamundí ha subratllat que “la normativa s’ha debatut amb un ampli consens i s’han incorporat esmenes d’altres grups polítics referides a les delegacions dels Consells Insulars, les obligacions a les persones destinatàries o amb la gestió d’aquestes, pel que fa a les seves infraccions”.

D’altra banda, el Ple del Parlament ha aprovat, amb l’abstenció de VOX, la Llei de societats cooperatives de les Illes Balears que té com a objectiu principal actualitzar la normativa per fer-la més igualitària i, també, modernitzar-la incorporant canvis a la norma per impulsar la tecnologia i la digitalització en la realització de convocatòries.

El diputat del Grup Parlamentari Socialista Enric Casanovas, encarregat de defensar la Llei de societats cooperatives de les Illes Balears ha explicat que “donam una major competència a les cooperatives com a mitjà d’autoregulació”, i hi ha afegit que “s’incorporen noves perspectives per fer de les cooperatives societats més justes i igualitàries”.

Finalment, Casanovas ha posat en valor que “la normativa dona impuls al sector agroramader com a sector productiu arrelat a la terra i motor de la sostenibilitat ambiental i al paisatge, impulsen la producció de km0 i eviten la deslocalització”.

Comments are closed