El PSIB-PSOE aposta per preveure un inici del curs escolar 20/21 des de la seguretat, la digitalització i l’adaptació curricular

Enric Casanova ha defensat al ple del Parlament que l’acció del Govern “ha servit per donar una resposta des del primer moment per cobrir les necessitats educatives de l’alumnat durant la pandèmia de la COVID-19”

El ple del Parlament ha acollit la compareixença del conseller d’Educació, Martí March, per explicar la desescalada en el món educatiu, així com també les previsions en les quals treballa el Govern de les Illes Balears per al pròxim curs escolar.

En aquest sentit, el diputat socialista Enric Casanova, ha valorat molt positivament com “durant la pandèmia s’han donat des del primer moment tota una sèrie de mesures que han permès a tothom adaptar-se a la nova situació de forma molt ràpida, especialment gràcies a la feina excel·lent de la comunitat educativa per a superar aquesta situació”.

Un temps que, segons Casanova, “ha servit per donar una resposta per cobrir les necessitats educatives”, mentre que ara s’obre una nova etapa amb la fase 2 en la qual “s’organitza com acabarà el curs, tenint en compte que no serà de la forma habitual, però intentant que tothom pugui arribar als coneixements prevists, amb tutories de reforç presencials per enfortir els coneixements que durant aquests mesos no s’han pogut assolir amb normalitat”.

Mentrestant, tal com ha recordat el diputat socialista, es garanteix la protecció individual distribuint material als centres públics i privats “des d’una voluntat clara per assegurar que les restriccions i les condicions sanitàries es compleixen a tots els centres”. A més a més, es continuen lliurant els Chromebooks adquirits pel Govern per a famílies vulnerables que no tenen accés a dispositius digitals.

A partir d’ara, però, s’haurà de treballar en l’inici del curs escolar 2020/2021, tal com ha advertit Casanova, destacant que no sabem com evolucionarà la pandèmia, per la qual cosa “el més important és donar passes segures perquè ens hi jugam molt, com és la seguretat d’alumnes, dels docents i les necessitats de les famílies”.

Per això, l’aposta del Grup Parlamentari Socialista és “plantejar un curs en el qual es tenguin prevists distints escenaris, des de la seguretat, la digitalització i l’adaptació curricular com a elements bàsics per al pròxim curs”.

Finalment, Enric Casanova també ha fet referència al Pla de Conciliació en el qual està treballant el Govern de les Illes Balears, recordant que “la conciliació no només ha d’afectar a centres educatius sinó a elements molt més amplis que també ajudin en aquesta tasca”, tot insistint en què la funció de l’escola “és educativa, de cohesió social i correctora de desigualtats”.

Comments are closed