El PSIB-PSOE aposta perquè “cap alumne quedi enrere per mor del COVID19 i surti perjudicat d’aquesta situació”

El diputat socialista Enric Casanova ha defensat la feina del Govern per aconseguir aquest objectiu i ha fet un agraïment explícit a comunitat educativa, famílies i alumnes per la seva capacitat d’adaptació i entrega davant la nova situació

El ple del Parlament ha acollit la compareixença del conseller d’Educació i Universitat, Martí March, a la qual el diputat del Grup Parlamentari Socialista, Enric Casanova, ha replicat que “el curs no s’ha perdut, tothom ha après la importància de les competències i el coneixement per a canviar i adaptar-se a noves situacions”.

Casanova ha defensat que la feina del Govern durant la crisi del COVID19 en matèria d’educació “ha estat encomiable davant una situació que no es podia preveure”, i en aquest sentit, ha valorat molt positivament que “s’ha reorganitzat tota l’activitat educativa, s’han evitat inconvenients i s’han donat solució a tots els problemes que s’han anat plantejant”.

En aquest sentit, el diputat socialista ha destacat especialment com el Govern s’ha fet cura de situacions de vulnerabilitat, “ampliant les beques menjador i posant remei a situacions de desigualtat digital, repartint 3.000 Chromebooks a l’alumnat que ho ha necessitat”.

A partir d’ara, però, Casanova ha avançat que “tenim molt clar el que volem fer, com és que cap alumne quedi enrere per mor del COVID19 i surti perjudicat d’aquesta situació”, per la qual cosa “el nostre objectiu és ajudar a tothom i millorar les condicions educatives de cadascú”.

Per això, Casanova ha proposat que per fer front a la nova situació, es faci “un front comú des de la unitat d’acció per tirar tots endavant, perquè tenim aquesta obligació”.

Per al diputat socialista, la pandèmia del COVID19 ha posat de manifest que “necessitam donar resposta a algunes coses, com impulsar el procés de digitalització de l’educació i adaptar els currículums a allò que és vertaderament important”.

A més a més, Casanova ha destacat que la crisi ocasionada pel coronavirus ha posat de manifest “la funció educativa, social, emocional, formativa i compensadora de les desigualtats de l’escola”, per la qual cosa ha insistit en  el fet que “cap alumne pot quedar enrere per mor del COVID19, l’equitat és fonamental en aquest moment”.

Durant la seva intervenció, Casanova ha volgut fer un agraïment molt explícit a la comunitat educativa, la qual “ha tengut una resposta exemplar, adaptant-se ràpidament a la nova situació, igual que ho han fet famílies i alumnat, transformant els seus hàbits amb una predisposició encomiable per adaptar horaris i espais”.

Finalment, el diputat socialista ha expressat el condol dels i les socialistes als familiars i amics de les víctimes de la pandèmia i el suport a totes les persones que estan patint aquesta malaltia.

Recursos addicionals

Comments are closed