El PSIB-PSOE celebra la presentació d’uns pressupostos autonòmics que assoleixen el seu màxim històric i prioritzen les polítiques públiques

Cosme Bonet: “Ens demanam què plantejarà el Partit Popular, diran que no volen els fons europeus? Diran que no volen el Factor d’Insularitat? Diran que no volen la inversió més gran feta mai en Sanitat?

El portaveu del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, ha valorat positivament els Pressuposts Generals del Govern de les Illes Balears per al 2022 que ha presentat l’executiu autonòmic i que compten amb una inversió no financera de 5.176 milions d’euros, sent així els comptes més alts de la història de les Illes Balears.

D’aquesta manera, Bonet ha celebrat que “aquests comptes assoleixen el seu màxim històric amb una inversió on 7 de cada 10 euros es destinen a polítiques públiques”, a més hi ha afegit que “prioritzen la Sanitat i l’Educació a diferència d’altres comunitats autònomes on veim que estan acomiadant als professionals sanitaris”.

“A Balears consolidam aquesta política de reforç de tot el sistema de protecció de salut pública que ha estat tan imprescindible durant la pandèmia de la COVID-19”. També, el socialista ha destacat l’augment d’inversió als Consells Insulars, en polítiques per mitigar els efectes del canvi climàtic, així com fomentar les energies renovables o l’aposta per la mobilitat sostenible.

Noves fonts d’ingressos: Factor d’Insularitat i fons europeus 

Bonet ha incidit que “són els primers pressuposts que compten amb el Factor d’Insularitat del Règim Especial de les Illes Balears que és una fita històrica i seguirem insistint que, per primera vegada, el Factor d’Insularitat ha passat de ser un document a ser un càlcul d’un pressupost que el Govern de l’Estat incorpora al nostre pressupost per compensar les inversions territorialitzades”.

El portaveu socialista ha recordat també “la fita històrica dels fons europeus que són molt importants per polítiques que ens ajudin a canviar el nostre model productiu”. En total, les Illes Balears rebran a prop de 500 milions d’euros entre el Factor d’Insularitat i els fons europeus Next Generation.

Dirà que no el PP als pressuposts més alts de la història?

Així mateix, Bonet ha interpel·lat directament al Partit Popular llançant una pregunta clara “què plantejarà l’oposició per criticar els comptes més alts de la història de les Illes Balears?”. El socialista ha explicat que espera saber què dirà l’oposició contra uns pressuposts que són molt positius per als ciutadans de les Illes Balears.

“El Partit Popular dirà que no volen els 183 milions d’euros del Factor d’Insularitat, quan ells només demanaven 90 milions? Diran que no volen l’arribada de més de 300 milions d’euros de fons europeus? Diran que no volen el finançament als Consells insulars? Diran que no volen més recursos per Educació i Sanitat?”, ha expressat Bonet.

Comments are closed