El PSIB-PSOE celebra l’aprovació d’uns pressupostos que “milloraran la qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears”

Els comptes per al pròxim any seran els més socials de la història de la Comunitat Autònoma, amb 7 de cada 10 euros destinats a polítiques socials

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat definitivament el Projecte de Llei de Pressupostos per a la Comunitat Autònoma per a l’any 2020, uns comptes que “responen als problemes dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i que milloraran la seva qualitat de vida”, ha destacat la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano.

La socialista també ha emfasitzat que amb l’aprovació en temps i forma dels primers pressupostos de la legislatura, els més socials de la història de les Illes Balears, es “constata que hi ha l’estabilitat política necessària per tirar endavant els compromisos assolits als Acords de Bellver”.

Cal recordar que les Illes Balears són una de les primeres Comunitats Autònomes en aprovar els seus comptes per a 2020 tot i tenir un govern estatal en funcions.

Cano també ha volgut posar en relleu com el debat dels pressupostos en plenari ha fet evident que “no hi ha alternativa al projecte polític encapçalat per Francina Armengol”, ja que “les esmenes de la dreta venien fum i tiraven de deute”. “El projecte del PP és el de la morositat, amb propostes contraindicades per l’AIReF”, ha recordat la socialista.

Així mateix, la socialista ha recordat que durant tota la tramitació parlamentària del projecte de llei s’han incorporat 168 esmenes, que representen gairebé el 20% del total d’esmenes presentades (864), la qual cosa que “ha enriquit la redacció final del projecte de llei”.

Els pressuposts més socials de la història de Balears

Els pressupostos per a 2020 destinaran 7 de cada 10 euros a polítiques socials, com també ha volgut destacar la portaveu socialista.

Entre les principals inversions, Cano ha remarcat com a fites més significatives els 34 milions d’euros per a hospitals i centres de salut, la convocatòria de noves oposicions per estabilitzar plantilles, el reforç de la renda social garantida, l’increment de les places de residència i centres de dia, els 31 milions d’euros per a centres educatius o l’impuls de l’etapa 0-3 anys.

En aquest punt, la diputada ha reiterat el compromís dels socialistes amb l’educació pública i de qualitat, fet que es constata amb la reducció de les taxes d’abandonament escolar els darrers anys. “Amb aquests pressupostos volem continuar amb aquesta aposta per l’educació”.

Pel que fa a ocupació i l’economia, la socialista ha destacat l’aposta del Govern de les Illes Balears per continuar amb les polítiques de lluita contra la precarietat laboral i dignificació de la feina, iniciades la passada legislatura.

Respecte d’això, Cano ha explicat que aquestes mesures, que tendran continuïtat el pròxim any, ja donen resultats, tal com s’ha fet palès amb les dades fetes públiques els darrers dies que demostren que els aturats de llarga durada han caigut a la meitat els darrers cinc anys.

La lluita contra la violència de gènere, amb el reforç de l’Institut Balear de la Dona, l’aposta pel transport públic i el pressupost més alt de la història per a polítiques d’habitatge també evidencien el compromís decidit del Govern amb les persones més vulnerables.

Comments are closed