El PSIB-PSOE denuncia el vot en contra del PP i Vox a mantenir la gratuïtat del transport públic i l’escut social davant l’increment de la inflació

 Llorenç Pou: “Proposam mesures potents, que realment resoldran els problemes de la ciutadania i existeixen els recursos econòmics per fer-ho”

El Parlament de les Illes Balears ha rebutjat, amb els vots en contra del PP i Vox, la iniciativa del Grup Parlamentari Socialista per a mantenir i ampliar l’escut social amb mesures per a les famílies i els treballadors de les illes en un context de creixement de la inflació.

El diputat Llorenç Pou, encarregat de defensar la iniciativa, ha recordat que “l’economia de les Illes Balears creix un 5% i ja ha recuperat el PIB previ a la pandèmia, la qual cosa es tradueix en una bona situa situació pressupostària que permet un clar marge d’actuació”.

Davant aquesta realitat, que tal com ha recordat el diputat socialista forma part de l’herència de l’anterior Govern, també és cert que la ciutadania té un problema de pèrdua de poder adquisitiu que té a veure amb l’increment de preus, i uns tipus d’interès que han crescut 5 punts en el darrer any.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista ha proposat mesures com la gratuïtat del transport públic, el retorn de les primeres matrícules universitàries, ajuts per als fixos discontinus i treballadors en situació de desocupació, ajuts per a les activitats extraescolars, pagues extraordinàries per a les persones amb dependència, l’eliminació dels copagaments dels centres de dia o l’increment del 15% de la Renda Social Garantida durant tres mesos.

Amb tot, el Grup Parlamentari Socialista sí que ha aconseguit el suport de la cambra per mantenir les deduccions fiscals autonòmiques aprovades amb el decret llei 9/2022 i pel manteniment de l’aval hipotecari del 20% per a habitatges protegits i del 15% per a la compra d’un primer habitatge.

Les mesures proposades pels socialistes no són noves. Com ha recordat Pou, “ja visquérem la passada tardor aquesta situació i en aquell moment el Govern de Francina Armengol, en un procés de diàleg social, va aprovar juntament amb patronals, sindicats i una part dels grups polítics de l’oposició, un escut social per fer front a la inflació”.

El diputat socialista ha lamentat el vot en contra del PP a la gran majoria de punts de la proposta perquè “la situació pressupostària permet assumir-los, ja que, tal com ha dit el vicepresident en diferents ocasions, tenim un marge de més de 200 milions d’euros”.

A més a més, Pou ha posat de manifest com, el passat de Novembre, la presidenta Prohens deia que s’havia de reforçar l’escut social, deixant clar que per ella no era suficient l’escut vigent i que fins i tot s’havia d’incrementar, per la qual cosa no s’explica el seu vot al plenari d’avui.

De fet, el Grup Parlamentari Socialista va traslladar totes aquestes propostes a la presidenta,  les quals no ha donat resposta. “Són mesures potents, que realment resoldran els problemes de la ciutadania i existeixen els recursos econòmics per fer-ho”, ha conclòs el diputat socialista.

Malgrat el rebuig del PP, els socialistes insistiran a presentar aquestes propostes via esmenes al projecte de llei de l’impost de successions.

D’altra banda, el Grup Parlamentari Socialista ha proposat 3 esmenes a la Proposició No de Llei del PP per a evitar la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats públics de l’Administració de l’Estat i fomentar que Balears sigui, per a ells, un destí atractiu.

La diputada Sílvia Cano ha proposat establir places de molt difícil cobertura també en el sector educatiu, fent el mateix que s’ha fet amb els professionals sanitaris. “Hi ha places sense cobrir a Menorca, Eivissa i Formentera, i si estam disposats a fidelitzar als metges amb un 300% d’increment de complements salarials, també s’ha de fer amb els docents, perquè encara hi ha 160 places sense cobrir”.

La socialista també ha proposat instar al Govern d’Espanya a descentralitzar els processos selectius d’oposició i d’oferta pública d’ocupació, tant en la seva celebració com en l’elecció de plaça.

Finalment, els socialistes han demanat l’establiment d’un complement de fidelització per als llocs de feina estatals de difícil cobertura.

Comments are closed