El PSIB-PSOE esmena un decret llei d’habitatge “que no funciona”, per facilitar el dret d’accés a l’habitatge

Aplicació a Balears de la llei estatal d’habitatge i destinar l’1% del pressupost de despesa d’Ajuntaments i Govern a adquirir sòl per fer-hi HPO i construir-los, principals propostes socialistes

El PSIB-PSOE ha presentat esmenes al decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge, que actualment s’està tramitant com a projecte de llei al Parlament de les Illes Balears, amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge davant un decret llei “que no funciona”.

La diputada socialista Mercedes Garrido, ha explicat que el Grup Parlamentari Socialista proposa la supressió d’una sèrie de parts de l’articulat del decret llei perquè “no donen resposta a l’interès general”. En aquest sentit, es proposa l’eliminació de l’Habitatge de Preu Limitat, tant la figura com el seu règim disciplinari i el seu registre.

La iniciativa socialista és que els HPL es transformin en habitatges de protecció oficial, perquè “és el que de veritat dona garanties als ciutadans d’aquestes illes, amb un llistat de persones que hi poden accedir”.

Els socialistes demanen també la supressió “dels dos grans pelotazos d’aquest decret llei”, com és la possibilitat que els equipaments privats es puguin canviar d’ús i la possibilitat de legalitzar habitatges fora d’ordenació a través de la cèdula d’habitabilitat.

Un segon bloc d’esmenes va dedicat a modificar el contingut del decret, amb l’objectiu d’adquirir sòl per construir habitatges de protecció oficial. En aquest sentit, Garrido ha anunciat que la proposta socialista inclou que les administracions locals hagin de destinar l’1% del seu pressupost a adquirir sòl per fer HPO i que el Govern hagi de destinar com a mínim l’1% del seu pressupost de despeses a construir HPO en el sòl que els hagin cedit els ajuntaments o en aquell que hagi adquirit el mateix Executiu.

La mesura també contempla que quan es facin plans parcials o desenvolupaments urbanístics s’hagi de fer una cessió de l’aprofitament urbanístic del 20% a les administracions públiques, i que quan es classifiquin nous sòls residencials, almenys el 50% s’hagi de destinar a habitatge protegit i d’aquest, el 50% sigui per règim de lloguer”.

Garrido també ha explicat una sèrie d’esmenes per donar seguretat jurídica al decret llei. D’aquesta manera, ha explicat que es proposa que els ajuntaments afectats pel decret llei no l’apliquin fins que aquests no hagin decidit la seva aplicació, via acord plenari amb garanties per a la ciutadania, amb aprovació inicial, informació pública, informe del consell insular corresponent i informe de la Comissió Balear de Medi Ambient si cal.

Pel que fa a la reconversió de locals comercials, Garrido ha proposat “que únicament es pugui fer una reconversió del local comercial sempre que aquest hagi estat buit o sense activitat els 4 anys anteriors a la sol·licitud”, de manera que “evitarem el que està passant ara amb la normativa del PP, amb la qual està apujant el preu de molts locals comercials”.

En relació amb la divisió d’habitatges existents, el Grup Parlamentari Socialista planteja que el resultat de la divisió sigui de com a mínim 90 m2, mentre que rebutja l’increment d’alçada a totes les ciutats i a tots els nuclis urbans de les nostres illes.

Sobre la reconversió d’allotjaments turístics en habitatges residencials, Garrido ha proposat “tornar per complet a l’article 78 de la llei de turisme, que és el que tenia consens tant amb la patronal turística com amb els sindicats”.

Finalment, es plantegen esmenes d’addició al decret llei, amb l’objectiu de traslladar la llei d’habitatge estatal a la regulació de la nostra comunitat autònoma, donant 6 mesos al Govern perquè declari zones tensades i mentre ho fa, que els municipis amb més pressió, els de més de 25.000 habitants, es declarin ja com a zones tensades, la qual cosa afectaria Palma, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Eivissa, Santa Eulàlia, Maó, Ciutadella i Formentera.

Per part seva, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha denunciat comença l’any com l’acabava, improvisant i sense rumb. D’aquesta manera, el socialista ha demanat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que “escolti als professionals sanitaris i no a Ayuso, els quals recomanen que es posin en marxa mesures de manera urgent per evitar més contagis d’infeccions respiratòries, en lloc de copiar el que no funciona a la resta d’Espanya i jugar amb la salut de la ciutadania”.

En educació, Negueruela ha criticat que s’ha canviat per complet l’equip de la conselleria per un “que de veres estigui a les ordres de Vox i que compleixi amb tot el que diu la ultradreta”.

Finalment, el portaveu socialista ha demanat al PP que voti a favor, demà al Congrés, de la gratuïtat del transport públic i de les mesures socials aprovades pel Govern d’Espanya. “Sorprèn que Prohens ens demani que treballem per aconseguir la gratuïtat del transport públic, i quan la tenim, no vol parlar amb els seis diputats i diputades perquè votin a favor”.

Comments are closed