El PSIB-PSOE espera validar les 25 mesures que inclou el decret d’habitatge “per donar resposta a la gent que encara no pot accedir a un habitatge a preu assequible”

Sílvia Cano: “Amb aquestes mesures “posam a disposició més habitatge de lloguer social, reforçam els mecanismes de protecció de les persones més vulnerables, monitoram el sector i l’evolució dels preus i milloram els mecanismes de col·laboració público-privada”

El Grup Parlamentari Socialista espera validar el pròxim dimarts al Ple del Parlament el decret llei amb mesures extraordinàries en matèria d’habitatge, amb l’objectiu d’augmentar l’habitatge públic “i que la gent pugui accedir a un habitatge a un preu assequible, perquè estam parlant d’un dels principals problemes de la nostra comunitat”.

Així ho ha avançat la portaveu parlamentària socialista, Sílvia Cano, qui ha defensat que amb aquestes mesures “posam a disposició més habitatge de lloguer social, reforçam els mecanismes de protecció de les persones més vulnerables, monitoram el sector i l’evolució dels preus i milloram els mecanismes de col·laboració público-privada”.

A més a més, Cano ha destacat les mesures més innovadores i importants que aporta el decret llei, com és el fet que cap desnonament quedi sense una alternativa social, mesura que ve reforçada per la decisió del Consell de Ministres d’evitar els desnonaments dels col·lectius vulnerables; el foment de les cooperatives d’habitatge, permetre que determinats equipaments públics es puguin transformar en HPO per a joves, majors i víctimes de violència masclista, reactivar edificacions que van ser aturades durant la crisi, que el Govern pugui comprar edificacions senceres per evitar moviments especulatius de fons voltor, cessions de sòl públic durant un temps limitat per oferir lloguer a un preu raonable i el tret de tanteig i retracte per part del Govern.

La idea de tot plegat, tal com ha recordat la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, és “facilitar l’accés a l’habitatge a la classe mitjana i a col·lectius i gent que no poden accedir al mercat lliure”.

Finalment, Cano ha recordat que també es reforçaran totes les ajudes per lloguer social i s’agilitzaran totes les llicències en col·laboració dels col·legis professionals.

Comments are closed