El PSIB-PSOE instarà a tots els ajuntaments a ampliar els espais per a vianants i a augmentar les xarxes ciclistes per garantir el distanciament social per la COVID19

Els socialistes presentaran una moció a tots els ajuntaments de les illes i una PNL al Parlament amb una bateria de mesures en matèria de mobilitat sostenible per garantir les mesures de seguretat i higiene derivades de la pandèmia de la COVID19, i a la vegada, per no fer cap passa enrere en matèria de sostenibilitat.

El PSIB-PSOE presentarà una moció a tots els ajuntaments de les Illes Balears amb una bateria de mesures en matèria de mobilitat sostenible i adaptació d’espais per als vianants per a garantir el distanciament social per la COVID19 i la correcta implantació de les mesures de seguretat, les quals podran ser temporals o permanents a criteri de cada ajuntament.

Segons ha explicat el secretari de Política Municipal del PSIB-PSOE, Rafel Ruiz, “els carrers dels pobles i les ciutats han de ser per a les persones, ja que l’autèntic protagonista en els darrers anys ha estat el cotxe”. En aquest sentit, el socialista ha defensat que “ara més que mai hem d’eixamplar els espais perquè la gent pugui caminar, córrer i passejar amb la distància de seguretat que indiquen les autoritats sanitàries”.

Per això, la iniciativa socialista proposa als ajuntaments impulsar la creació de forma urgent de xarxes de ciclistes de baix cost, urbanes o interurbanes, amb l’objectiu de crear espais segurs de circulació per a les bicicletes i facilitar el distanciament físic.

Una altra de les mesures importants de la moció del PSIB-PSOE és impulsar el tancament temporal de determinats vials per a cedir-los a l’ús dels vianants i implantar nous aparcaments dissuasius fora dels nuclis urbans, així com estudiar la possibilitat de fer-los permanents en funció de la resposta obtinguda. Són mesures que ja s’estan començant a implantar en alguns ajuntaments liderats pels socialistes, com el de Palma, que els caps de setmana tanca 14km de vials per destinar-los als vianants, o el d’Eivissa, amb el projecte “Eivissa Oberta”.

De fet, el secretari de sostenibilitat del PSIB-PSOE i autor de la iniciativa, Joan Ferrer, ha indicat com “els estudis i tots els experts, inclosa l’OMS, reconeixen que la contaminació és la culpable de l’aparició de moltíssimes malalties respiratòries”; mentre que a la vegada “la majoria dels experts també coincideixen en indicar que aquestes malalties respiratòries s’agreugen i provoquen conseqüències de vegades letals amb la COVID-19”.

Per aquest motiu, Ferrer ha insistit en què “en aquests dies que veim que molts de cotxes i motos desapareixen dels nostres municipis, hem d’aprofitar el moment per repensar les nostres ciutats, els nostres pobles i les nostres carreteres”, ja que “en els pròxims dies viurem mesures que obligaran al distanciament social”.

Per afavorir la distància social i les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries, Ferrer ha proposat fer servir l’urbanisme tàctic com “un instrument que ens pot servir per guanyar més espai per als vianants i noves estructures a favor de la bicicleta i el transport públic”.

Amb tot plegat,, la iniciativa socialista aposta per la implantació del límit de velocitat de 30 km/h a tots els nuclis urbans i reduir els límits de velocitat a la xarxa interurbana, impulsar plans de promoció del transport públic, elaborar plans de mobilitat laboral conjuntament amb els agents socials, que contenguin la flexibilització dels horaris laborals i desenvolupar mesures de seguretat viària i de conducció segura de bicicleta una vegada es reprenguin les classes presencials en el món educatiu.

En definitiva, des del PSIB-PSOE s’aposta per “intensificar les inversions i passes fetes en matèria de mobilitat sostenible”, en lloc d’aturar-les, fent-les simultànies amb el rescat de les persones i l’economia, la qual cosa serà el gran repte en les pròximes setmanes i mesos.

En el mateix sentit que la moció per als ajuntaments, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una Proposició No de Llei al Parlament de les Illes Balears.

Comments are closed