El PSIB-PSOE presenta una iniciativa per al desenvolupament de polítiques per a protegir i impulsar l’activitat física i l’esport inclusiu a Balears

Bea Gamundi: “Els efectes psicològics i econòmics de la crisi provocada per la COVID-19 ha comportat unes seqüeles importants a les persones amb discapacitat. Ara és el moment d’aconseguir la seva plena inclusió”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat al Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei per instar al Govern de les Illes Balears a promoure i coordinar amb els Consells Insulars i FELIB, les polítiques necessàries per garantir la plena autonomia i inclusió social de les persones amb discapacitat en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, atenent particularment les necessitats específiques de les dones i nines amb discapacitat, eliminant els obstacles que s’oposin a la plena inclusió.

La iniciativa elaborada per la diputada socialista del Grup Parlamentari Socialista, Bea Gamundí, pretén que s’incorpori a tots els programes públics de desenvolupament de l’activitat física i l’esport l’efectiva consideració del principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat en el disseny i la seva execució.

Gamundí ha explicat que “és molt necessari que les institucions coordinin polítiques necessàries per garantir la plena autonomia i la inclusió social de les persones amb discapacitat de les Illes Balears dins l’àmbit de l’activitat física i l’esport”.

La diputada socialista ha incidit que “s’ha de fer especial atenció a les dones i les nines amb discapacitat perquè puguin superar els obstacles i aconseguir la seva plena inclusió, atenent els discursos d’odi que la ultradreta està fent contra aquestes persones i la dreta està consentint”.

“És important que el Parlament de les Illes Balears aprovi el projecte de llei de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears perquè és una ocasió molt clara per garantir la igualtat d’oportunitats de tothom”, ha conclòs la diputada socialista Bea Gamundí.

Finalment, la PNL també insta al Govern de les Illes Balears a impulsar campanyes institucionals per fomentar l’activitat física i l’esport inclusiu, així com promocionar els esportistes paralímpics de les Illes Balears.

Recursos addicionals

Comments are closed