El PSIB-PSOE presenta una iniciativa per exigir als zeladors sanitaris una formació més específica i especialitzada per poder exercir la seva professió

Enric Casanova: “la pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la importància de la feina que realitzen els zeladors dels centres de salut i hospitals i la necessitat de què tinguin una formació específica per l’atenció delsmalalts”

El PSIB-PSOE ha registrat una iniciativa al Parlament de les Illes Balears que té l’objectiu d’instar al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya que estableixin una formació específica i especialitzada per als zeladors sanitaris, així com coneixements tècnics i concrets per tal de poder exercir la seva professió.

El diputat del Grup Parlamentari Socialista, Enric Casanova, impulsor de la Proposició No de Llei que també signen els grups que donen suport al govern, ha explicat que “entre els serveis de Salut es troben altres serveis com els treballadors que realitzen funcions de caràcter híbrid i que serveixen de connexió entre el personal administratiu i sanitari”.

El socialista ha incidit que “per poder accedir a les places de zelador sanitari, normalment no es demana cap altre requisit que ser major de 16 anys i tenir certificat d’escolaritat o títol d’ESO”. Fet que fa, segons Casanova, que “la incorporació d’aquests professionals no tengui cap altre requisit de caràcter tècnic”.

A més a més, Casanova ha esposat que “durant la pandèmia de la COVID-19 s’ha posat de manifest la importància de la feina que realitzen els zeladors dels centres de salut i hospitals i la necessitat de què tinguessin una formació específica i concreta per l’atenció dels malalts COVID, però també per fer la seva feina sense exposar-se a cap perill”.

D’aquesta manera, la iniciativa insta al Govern de les Illes Balears a establir les competències mínimes necessàries per poder desenvolupar la professió de zelador sanitari, així com els coneixements tècnics i concrets que han d’assolir els treballadors per al desenvolupament d’aquesta professió.

També, la Proposició No de Llei insta al Govern de l’Estat a iniciar les tramitacions necessàries per poder oferir formació de la professió de zelador sanitari als centres educatius de les Illes Balears, així com possibles qualificacions i certificacions de professionalitat.

Per últim, la iniciativa insta al Govern de les Illes Balears a iniciar les actuacions per incloure, dins de la seva oferta formativa, processos d’acreditació professional per la consolidació de competències específiques per als zeladors sanitaris.

Comments are closed