EL PSIB-PSOE proposa bonificacions per a les empreses que contractin menors de 30 anys de manera indefinida i a jornada completa

La proposta s’emmarca en una bateria de mesures per millorar les condicions laborals dels joves de les Illes Balears

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat en el Parlament de les Illes Balears una iniciativa per combatre la desocupació juvenil i millorar les condicions laborals dels joves de les Illes per afavorir “la seva emancipació i puguin començar un projecte vital”.

L’impulsor de la iniciativa és el diputat socialista Ares Fernández, qui ha explicat que una de les mesures destacades que recull la Proposició No de Llei és una bonificació per a les empreses que contractin joves menors de 30 anys de manera indefinida i a jornada completa.

“L’ocupació juvenil a Espanya és precària, amb una forta temporalitat i inestabilitat, la meitat dels joves treballa a temps parcial i l’atur juvenil se situa per sobre del 40%”, ha explicat Fernández, incidint en el fet que es tracta d’un col·lectiu “ja de per si vulnerable i que va patir especialment les conseqüències de l‘anterior crisi”.

A més de les mencionades bonificacions, la proposta insta el Govern d’Espanya a actualitzar els anomenats «contractes relleu», bonificant les empreses que l’utilitzin quan el rellevista sigui menor de 30 anys, però també que incrementi la dotació del programa Garantia Juvenil i que estudiï la creació d’un segell que identifiqui les empreses compromeses amb la contractació i dignificació de les condicions laborals dels joves.

Així mateix, es demana a l’executiu autonòmic un pla de retorn i retenció del talent per evitar un nou èxode del talent juvenil, que vigili les condicions de les ofertes laborals dirigides als joves i que es promogui la seva contractació a través dels concursos públics amb l’establiment de condicions especials, en la mesura que ho permeti la normativa vigent.

Tal com ha emfasitzat, es tracta que les administracions i els responsables polítics “no mirem cap a un altre costat, perquè no podem donar per perduda una generació que ara mira el futur amb absoluta incertesa”.

Comments are closed