El PSIB-PSOE vota en contra d’un decret llei d’habitatge amb el qual “només guanya la cultura del pelotazo i l’especulació”

 El Grup Parlamentari Socialista ha avançat que presentarà esmenes al decret, que es tramitarà com a projecte de llei, perquè tal com està ara mateix “agreujarà el problema de l’accés a l’habitatge”.

El Grup Parlamentari Socialista ha votat en contra de la validació del decret llei d’habitatge, perquè amb aquesta normativa “només guanya la cultura del pelotazo i l’especulació”.

Així ho ha defensat la diputada Mercedes Garrido, qui ha denunciat que “aquest decret es desentén per complet de les polítiques d’habitatge públic, i es posa únicament en mans de la iniciativa privada, amb la qual cosa no tendrà cap cost econòmic però sí un gran cost social”.

En concret, la socialista ha assegurat que la normativa inclou “una amnistia als habitatges il·legals, permet la construcció de minipisos de 28m2, reconverteix edificis inadequats i en estat ruïnós en finques de minipisos i inclou el canvi d’ús d’establiments hotelers i solars d’ús turístic a totes les illes, sense distinció ni capacitat de decisió per part dels ajuntaments ni dels sindicats que representen els treballadors, la qual cosa és el vertader cavall de Troia d’aquest decret”.

Garrido ha reivindicat els esforços de l’anterior govern progressista per garantir el dret a l’habitatge, com la Llei d’Habitatge, l’increment del parc públic d’habitatge en un 80%, la cessió d’ús als promotors privats per construir HPO o la revisió del preu del mòdul de venda i lloguer als habitatges protegits d’inversió privada per promoure la construcció d’habitatge protegit.

Davant aquestes polítiques, la diputada socialista ha lamentat el canvi de model del PP, amb un decret llei “que diu més per les seves mancances que pel seu contingut”. En aquest sentit, Garrido ha explicat que el decret està fet per i per als promotors immobiliaris, dels quals formava part la consellera fa uns mesos; inclou la nova figura d’Habitatge a Preu Limitat, amb el qual “el preu passa per davant de la protecció” i amb una limitació de preu que “es posa sobre la part del negoci privat i no sobre la part que realment pot pagar o no la població, perquè té com a línia vermella la rendibilitat de les operacions per part dels promotors i constructors”.

Garrido ha remarcat que el decret llei no és per a les classes mitjanes i treballadores, perquè “exclou a les classes més vulnerables de la nostra societat, amb pisos de nova planta que estaran entre els 244.000 euros per un habitatge de 70m2 i els 314.000 euros per 80m2, i pels quals es necessitaran uns estalvis previs d’entre 50.000 i 70.000 euros per poder accedir-hi”.

La socialista també ha lamentat que el Govern no faci cap esforç per adaptar-se a la llei d’habitatge estatal, que permet a les comunitats autònomes definir àrees tensades perquè puguin limitar els preus del lloguer.

Garrido ha trobat a faltar al decret els consells insulars, els quals “ni se’ls anomena, quan és a aquestes institucions a les quals corresponen les competències d’urbanisme i ordenació del territori”, un oblit que per a la socialista és intencionat i ideològic. A més a més, ha advertit que “es planteja una nova regulació urbanística que posa en jaque el planejament municipal i els plans territorials, desregulant que ja no siguin els ajuntaments i els consells els que, de manera ordenada i tenint en compte els serveis i equipaments, distribueixin la població a l’illa”.

La manca de consens és una altra de les característiques del decret, tal com ha explicat la diputada socialista, qui ha argumentat que “s’ha parlat i consensuat únicament amb els promotors i els constructors”, per la qual cosa “li ha mancat diàleg amb els ajuntaments, els consells insulars, els usuaris, els consumidors, els sindicats i les associacions d’afectats per la manca d’habitatge”.

Finalment, la diputada socialista ha emfasitzat que el decret “destrossa l’urbanisme de Balears per fer-hi habitatges de luxe, expulsa als ciutadans més vulnerables a viure en espais petits, brinda un increment de població sense que alhora s’augmentin equipaments i serveis i provocarà un fort increment del preu de l’habitatge i que ja no es construeixin més HPP de promoció privada”.

En qualsevol cas, el decret es tramitarà com a projecte de llei, al qual el Grup Parlamentari Socialista presentarà esmenes. Garrido ha avançat que “les esmenes del meu grup cercaran que els Habitatges de Preu Limitat es converteixin en HPP”.

Per tot plegat, el Grup Parlamentari Socialista ha demanat al Govern que rectifiqui i torni enrere aquest decret llei perquè “lluny de solucionar el problema de l’accés a l’habitatge, l’agreujarà”.

Comments are closed