El Senat, a instància del Grup Socialista, ha aprovat accelerar els tràmits per suprimir la regla de minimis al transport de mercaderies de les Illes Balears

El senador per Mallorca i impulsor de la iniciativa, Cosme Bonet, ha explicat que “l’objectiu de la proposta és aconseguir que les empreses de Balears puguin competir en condicions d’igualtat”

La Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Senat ha aprovat aquest dijous, amb l’abstenció del Partit Popular, la moció presentada pel senador per Mallorca del Grup Socialista, Cosme Bonet, per accelerar els tràmits per suprimir la regla de minimis al transport de mercaderies, amb origen o destí, en les Illes Balears.

Bonet ha explicat que la insularitat té uns sobrecostos que han de suportar els ciutadans residents en les Illes i que es tradueix en despeses addicionals i un desavantatge competitiu per a les empreses de les Illes Balears. Per aquest motiu, la iniciativa socialista al Senat proposa modificar la regla de minimis, que depèn de la normativa europea i impedeix millorar les bonificacions al transport i, així, aconseguir un tracte just per als ciutadans de les Illes.

Bonet ha incidit que “l’objectiu de la proposta és aconseguir que les empreses industrials de Balears puguin competir en condicions de major igualtat amb les empreses que operen des del continent”. A més a més, el senador socialista per Mallorca ha afegit que “aquest sistema de compensació es fa cobrint els sobrecostos del transport marítim i aeri”.

Per la qual cosa, Bonet ha subratllat que “la limitació de les ajudes al transport de 200.000 euros per empreses durant un període de tres anys és insuficient”. D’aquesta manera, la moció insta al Govern d’Espanya a sol·licitar a la Unió Europea la modificació d’aquest límit per permetre majors bonificacions per les empreses insulars.

En la mateixa línia, el senador socialista per Mallorca ha valorat que “Europa ha de reconèixer el sobrecost de la insularitat i que aquesta suposa una pèrdua de competitivitat que sens dubte s’ha agreujat en 2020 amb la pandèmia de la COVID-19”.

També, la proposta del Grup Socialista al Senat compta amb un segon punt on la cambra es compromet a continuar fent costat als sectors productius de les Illes Balears mantenint les bonificacions actuals al transport de mercaderies que actualment s’apliquen a les Illes Balears amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat. Cal destacar que les bonificacions es varen incrementar del 35% al 65% en el cas del producte local i del 30% al 60% en la resta de mercaderies el 2020.

Bonet, així mateix, ha explicat que el PP ha presentat una esmena a la moció per reunir amb caràcter d’urgència la Comissió Bilateral entre el Govern d’Espanya i el Govern de les Illes Balears, un fet amb el qual el Grup Socialista també hi està d’acord. No obstant això, finalment no s’ha pogut arribar a un acord per “qüestions de matisos”, tal com ha explicat Bonet, ressaltant “la flexibilitat i la voluntat negociadora” d’ambdues parts. És per això que el socialista ha volgut agrair al PP l’aportació feta.

Recursos addicionals

Comments are closed