El PSIB-PSOE se suma al Dia Mundial del Poble Gitano amb dues iniciatives parlamentàries per defensar els seus drets i la igualtat d’oportunitats

Joan Ferrer: “El Partit Socialista és un partit que creu en la igualtat d’oportunitats i que no vol que se segueixin produint discriminacions a cap persona que visqui a les Illes Balears”

El PSIB-PSOE se suma a la commemoració del Dia Mundial del Poble Gitano, que se celebra cada 8 d’abril, a través del manifest elaborat pel PSOE i amb dues iniciatives parlamentàries amb les quals cerca defensar els seus drets i la igualtat d’oportunitats.

L’impulsor de les dues iniciatives és el diputat del Grup Parlamentari Socialista Joan Ferrer, qui ha explicat que aquestes dues Proposicions No de Llei representen “un conjunt d’estratègies d’un partit que creu en la igualtat d’oportunitats i que no vol que se segueixin produint discriminacions a cap persona que visqui a les nostres illes”.

Així, Ferrer ha exposat que aquestes dues iniciatives cerquen assolir “la justícia social per a un poble que històricament l’ha lluitada”, a més d’afavorir “un ple reconeixement dels seus drets en totes les societats on viuen”.

La primera de les iniciatives, ja debatuda i aprovada en el Parlament de les Illes Balears recentment, tenia per objectiu aconseguir el suport de la cambra autonòmic a l’estratègia estatal traçada pel Govern d’Espanya per “reconèixer drets al poble gitano en els àmbits educatiu, laboral, d’accés a l’habitatge i de participació”, ha recordat el diputat socialista.

Una segona iniciativa, pendent encara de debat en el Parlament, tracta específicament dels drets de les dones, les quals pateixen una doble discriminació pel fet de ser gitanes, ha emfasitzat Ferrer.

“Volem que les dones gitanes vegin reconegut el seu dret a una plena participació en la societat”, ha remarcat el socialista, qui ha explicat que una de les mesures que es demanen en aquesta Proposició No de Llei és que l’Institut Balear de la Dona elabori estudis específics que tractin la realitat de la dona gitana des del punt de vista laboral i educatiu, però també abordant una de les xacres que més afecta la nostra societat, com és la violència de gènere.

Cal destacar que ambdues iniciatives recullen les reivindicacions de la Federació d’Associacions Gitanes de les Illes Balears a través d’una reunió amb els diputats Joan Ferrer i Beatriu Gamundí.

Comments are closed