El Grup Parlamentari Socialista presenta una iniciativa per incloure la perspectiva de gènere en els estudis de Formació Professional

Enric Casanova: “La cronificació de la classificació dels estudis en funció dels rols de gènere pot provocar que les dones se sentin fora de lloc i abandonin els estudis, consolidant així l’escletxa social”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat una iniciativa en el Parlament per incloure la perspectiva de gènere en la Formació Professional i evitar que es cronifiqui la classificació de famílies professionals en funció de rols de gènere, la qual provoca que certs estudis estiguin “masculinitzats” i d’altres, “feminitzats”.

“Hi ha un seguit de professions en les quals veim un rol de gènere específic, com és el cas de les tecnològiques, les relacionades amb maquinària o les marítimo-pesqueres, arribant a casos en què les dones només representen el 2% de l’alumnat“, explica el diputat Enric Casanova, impulsor de la iniciativa.

Aquest fet, molt més evident en l’FP que en altres etapes educatives, “pot provocar que les dones se sentin fora de lloc o visquin un rebuig social, plantejant-se fins i tot abandonar els estudis i consolidant l’escletxa social”.

Per al socialista, el problema greu és la reproducció d’aquest patró, que fa que la situació es torni endèmica i dificulti avançar cap a una situació d’igualtat d’oportunitats, ja que la masculinització de certs estudis pot provocar “l’expulsió de les dones i la cronificació de la classificació dels rols professionals, derivant en marginació o exclusió social”.

Contràriament, i com a objectiu de la iniciativa, “una composició equilibrada permetrà avançar cap a una societat més igualitària, inclusiva i equitativa”, explica el diputat, qui afegeix que això es pot aconseguir lluitant contra els rols de gènere des del moment en què els alumnes han d’escollir els seus estudis, que sol ser de manera generalitzada durant l’adolescència.

És per això que la Proposició No de Llei, en concret, demana al Govern “que faci èmfasi en l’orientació educativa basada en interessos, aptituds i competències personals per així evitar una selecció errònia basada en estereotips de gènere”.

Aquesta mesura contribuiria “a ajudar els joves a encertar en l’elecció dels estudis i iniciar una carrera professional en funció d’allò que de veres els interessa i per a allò que estan capacitats realment, i no en funció de les capacitats que la societat els pressuposa només pel fet de ser home o dona”.

A més a més, la Proposició No de Llei, signada conjuntament pels grups que donen suport al Pacte de Govern, insta l’executiu autonòmic a reforçar la promoció dels estudis que pateixen una alta concentració d’alumnes d’un mateix sexe i introduir mesures per incentivar que s’escullin estudis en els quals la presència d’un dels dos sexes estigui infrarepresentada per combatre classificació en funció de rols de gènere.

Comments are closed