El PSIB-PSOE impulsa una iniciativa per facilitar l’accessibilitat i l’atenció sanitària a les persones amb alta fragilitat relacional

La Proposició No de Llei recull les peticions de la Plataforma del Trastorn de l’Espectre Autista de les Illes Balears i demana al Govern l’elaboració d’un pla d’atenció específic consensuat amb les entitats

El Grup Parlamentari Socialista ha impulsat en el Parlament de les Illes Balears una iniciativa per facilitar l’accessibilitat i l’atenció sanitària a les persones que tenen una altra fragilitat relacional i als seus acompanyants.

La impulsora de la Proposició No de Llei és la diputada socialista Beatriu Gamundí, qui explica que aquesta iniciativa recull les peticions realitzades per un conjunt d’entitats que treballen amb persones amb alta fragilitat relacional i que integren la Plataforma del Trastorn d’Espectre Autista de les Illes Balears: TEA Menorca, Asperger Eivissa i Formentera, Autisme Balears, Aspi – Ibiza i Asperger Balears.

“Amb aquesta iniciativa allò que feim és recollir les peticions que, a través de diverses reunions, ens varen traslladar les entitats i que se centren en la dificultat que tenen les persones amb alta fragilitat emocional a l’hora d’accedir al sistema públic de salut, sobretot pel que fa als temps d’espera o al fet que aquests pacients necessiten anar acompanyats a determinades proves mèdiques”, explica la diputada.

“Consideram que la millor manera de donar resposta a les reivindicacions de les entitats és demanant al Govern l’elaboració d’un pla funcional d’atenció per a les persones amb fragilitat emocional que contempli que aquests pacients puguin accedir de manera prioritària al sistema de salut”.

Aquesta priorització, emfasitza la diputada, es podria dur a terme, per exemple, disminuint les demores a les sales d’espera dels centres assistencials -tant centres de salut com hospitals- o facilitant que les persones titulars de la targeta sanitària puguin acudir acompanyades a les zones d’urgències, a les proves diagnòstiques o manera permanent durant els ingressos hospitalaris.

Així mateix, la flexibilitat en el temps dedicat a la consulta o facilitar les consultes no presencials, com per exemple a través de l’atenció domiciliària o l’accés directe a l’hospital de referència, serien altres mesures que afavoririen que el tracte assistencial a aquestes persones fos més adequat.

“Aquestes són algunes de les qüestions que hauria de contemplar aquest pla, que demanarem al Govern que elabori de manera consensuada i pactada amb les entitats que formen part de l’Oficina de la Salut Mental de les Illes Balears, però també d’altres que es puguin veure beneficiades, com per exemple aquelles que treballen amb persones amb TDA / TDAH o persones amb alguna discapacitat relacionada amb la fragilitat relacional”.

Comments are closed