El PSIB-PSOE presenta una iniciativa perquè les dones i nines que hagin sofert mutilació genital puguin ser intervingudes quirúrgicament a Balears

Sílvia Cano: “La mutilació genital femenina perpetua la desigualtat de gènere i la discriminació i afecta seriosament la salut i el benestar de les dones i les nines”

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat al Parlament de les Illes Balears una Proposició No de Llei per instar al Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb els Consells Insulars, a garantir la intervenció quirúrgica que sigui necessària per a les dones i nines, que compleixen els requisits, que hagin sofert la mutilació genital femenina.

En concret, la iniciativa elaborada per la diputada socialista i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano, pretén crear un programa específic que contempli l’atenció psicològica i l’atenció a la disfunció sexual de les dones i nines que hagin patit mutilació genital, a més de garantir la intervenció quirúrgica a les Illes Balears.

Cano ha explicat que “l’Agenda mundial per al 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible estipulen a l’objectiu 5 l’eliminació de les pràctiques perjudicials i nocives per a les dones i nines, com el matrimoni infantil i la mutilació genital femenina”, i hi ha afegit que “el Govern de les Illes Balears va elaborar un protocol de prevenció i atenció en les dones i nines sobre la mutilació genital femenina amb els objectius d’establir un marc de coordinació”.

A més a més, Cano ha incidit que “la mutilació genital femenina és una pràctica molt dolorosa, tant física com psicològica, i té greus conseqüències per a la salut”, i ha afegit que “té importants efectes negatius pel que fa a l’estabilitat emocional de les dones i la qualitat de les seves relacions afectives i sexuals”.

La Proposició No de Llei, també, insta el Govern a avaluar el grau d’assoliment dels objectius del protocol de prevenció i atenció en les dones i nines sobre la mutilació femenina, així com a reforçar aquest protocol de la mà dels consells insulars, ajuntaments i tots els agents socials implicats.

Finalment, la iniciativa insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent feina amb les comunitats susceptibles de practicar la mutilació genital a les seves filles per advertir-les dels riscos per la salut i del fet que és un delicte amb conseqüències penals, a més d’una vulneració flagrant dels drets humans de les dones i nines.

Recursos addicionals

Comments are closed