El Grup Parlamentari Socialista registra una iniciativa per donar un impuls a la lluita contra la violència de gènere específica en dones grans

La proposta demana a les administracions, entre d’altres mesures, que garanteixin un recurs habitacional a les dones víctima que no en tenguin i que se’ls doni tot el suport maldament no hagin denunciat

El PSIB-PSOE ha registrat en el Parlament de les Illes Balears una iniciativa per donar un impuls a la lluita contra la violència de gènere que afecta específicament les dones més grans de 65 anys a les Illes Balears.

La impulsora d’aquesta Proposició No de Llei és la diputada Beatriu Gamundí, qui explica que existeixen diversos estudis, tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic, que demostren que les dones majors experimenten discriminació de gènere en major mesures que les dones joves i, en la seva mateixa franja d’edat, més que els homes.

“Són dos factors de discriminació que fan que hi hagi una major invisibilitat de la violència de gènere contra les dones majors”, ha destacat Gamundí, qui ha incidit també en una altra dada que fonamenta aquesta tesi: el 17,5% de les dones assassinades a Balears des de 2003 tenen 60 anys o més.

Tal com exposa la diputada socialista, a través d’aquesta proposta es demana al Govern d’Espanya que, en col·laboració amb les comunitats autònomes, promogui accions de difusió, prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere en dones més grans de 65 anys perquè puguin conèixer els seus drets i els serveis que tenen a la seva disposició.

“L’objectiu de tot plegat és poder generar confiança en aquests serveis, adequant els materials, el llenguatge i els continguts a les percepcions i enfocaments de les persones més grans, de manera que es puguin sentir identificades”, recalca Gamundí.

També es demana, entre d’altres, que es garanteixi un recurs habitacional, ja sigui en forma de plaça en una residència o d’habitatge, per a les dones grans víctimes de violència masclista i que no disposin d’un habitatge; que es faci seguiment i es doni tot el suport a les víctimes, maldament no hagin denunciat; i que es desenvolupin campanyes específiques per als familiars i persones properes a les víctimes perquè els donin tot el suport per poder sortir de la situació de violència i poder envellir en pau.

Comments are closed