Juli Dalmau: “Els pressuposts per al 2021 posen les bases per mantenir i sostenir un sistema sanitari públic i universal”

El Grup Parlamentari Socialista ha votat a favor de la PNL relativa a blindar la sanitat pública, defensant que “si qualque cosa hem après de la pandèmia, és que no podem prescindir dels nostres serveis públics més preuats”

El Grup Parlamentari Socialista ha expressat el seu vot favorable a la Proposició No de Llei debatuda al ple del Parlament d’avui relativa al blindatge de la sanitat pública.

“Si qualque cosa hem après de la situació generada per la COVID-19, és que per molt complexa que sigui la situació econòmica, no podem prescindir dels nostres serveis públics més preuats”, ha destacat el diputat socialista Juli Dalmau, qui ha recordat l’engranatge del sistema de salut pública posat en marxa pel ministre Ernest Lluch, qui va ser assassinat per ETA ara farà vint anys.

Una reflexió que, tal com ha destacat Dalmau, es recull als pressuposts per al 2021, els quals “són un clar exemple de la importància que hem d’atorgar a la sanitat, a l’educació o als serveis socials”.

En concret, el diputat socialista ha posat el focus en els 206,4 milions d’euros que augmenta la partida de sanitat als pressuposts autonòmics per a l’any que ve, o els 7.330 milions d’euros per a sanitat als Pressuposts Generals de l’Estat. A més a més, Dalmau no ha volgut deixar de banda l’increment de 1.200 milions d’euros per al Ministeri de Ciència i Investigació, els quals “revertiran en una major aposta per l’I+D+I en un marc de col·laboració autonòmica, un nou disseny de la carrera investigadora i una partida de 62 milions per a l’atracció del talent”.

Unes inversions que, segons Dalmau, “posen les bases per mantenir i sostenir un sistema sanitari públic i universal, a més d’una aposta clara i ferma per la investigació i la innovació”.

“No volem menystenir a la sanitat privada, i molt manco en relació al seu paper durant la pandèmia de la COVID-19, però la nostra aposta tampoc és la d’altres comunitats autònomes que, en la seva aposta per la sanitat privada, s’han trobat amb una sanitat pública en precari per a afrontar aquesta pandèmia”.

Una situació que per sort no és la de Balears, on des del 2015 s’han contractat 2.300 professionals sanitaris més i s’ha augmentat un 37% el pressupost destinat a la sanitat pública.

Comments are closed