La iniciativa socialista per garantir els drets humans de les dones i nines afganeses ha estat aprovada al Parlament de les Illes Balears

El Grup Socialista ha elevat a la cambra autonòmica en forma de Proposició No de Llei una petició del Moviment Feminista de Mallorca

La Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista per demanar que es garanteixin els drets de les dones i nines afganeses, malmenats des que l’agost de 2021 el grup armat talibà prengués Kabul, derrocant el govern legítim.

La Proposició No de Llei neix arran d’una petició formulada pel Moviment Feminista de Mallorca als grups parlamentaris, que els socialistes s’han encarregat de traslladar a la cambra autonòmica. La diputada i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano, és qui l’ha preparada.

Cano ha exposat que “hi ha constància de permanents violacions dels drets humans, i ens preocupes especialment les patides per dones i nines”, fent especial menció de la pèrdua dels “drets i llibertats que amb gran esforç havien recuperat les ciutadanes afganeses i que ara estan prohibits”, com per exemple el dret a l’educació, ser ateses per personal sanitari masculí o caminar totes soles pel carrer, entre d’altres.

La socialista ha recordat que aquestes prohibicions “entren en col·lisió amb els drets humans universals” i ha incidit en el fet que “moltes dones es manifesten contra els talibans, jugant-se la integritat física pròpia”, motiu pel qual ha demanat no deixar-les soles en les seves reivindicacions.

Específicament, la iniciativa aprovada certifica el ferm suport del Parlament a la població afganesa enfront del cop d’Estat perpetrar pel grup armat talibà i exigeix la defensa de les dones afganeses i la garantia que els seus drets fonamentals, especialment el dret a l’educació, al treball remunerat i a la lliure circulació, s’acompleixen.

També s’insta el Govern d’Espanya i la comunitat internacional a garantir l’accés a les nines i dones a l’escola sense discriminació, reobrint les universitats i les escoles secundàries i a través de fons urgents per finançar un pla educatiu.

Finalment, s’insta els executius estatal i autonòmic, la Unió Europea i l’ONU a no reconèixer el règim talibà com a legítim govern de l’Afganistan, impedint que tengui un seient en organismes internacionals mentre no garanteixi els drets de tot el seu poble, especialment de les dones i les nines.

Comments are closed