El Parlament aprova una iniciativa socialista per millorar la il·luminació i la seguretat dels espais públics de les ciutats i pobles perquè cap dona es pugui sentir assetjada

Joan Ferrer: ”Volem ciutats igualitàries on les persones puguin sentir-se representades i segures, per això plantejam la perspectiva de gènere a l’urbanisme, la mobilitat, i l’ordenació territorial de l’espai públic”

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una iniciativa socialista per impulsar la perspectiva de gènere en el disseny de la mobilitat, l’habitatge, l’urbanisme, l’ordenació territorial i l’espai públic.

La iniciativa, impulsada pel diputat socialista Joan Ferrer, pretén fer front a una problemàtica, que afecta majoritàriament les dones, incorporant la perspectiva de gènere a l’urbanisme per crear espais més segurs a l’espai públic.

El socialista ha explicat que “la iniciativa pretén que els pobles i les ciutats replantegin l’urbanisme que han estat desenvolupant fins ara, amb la col·laboració dels consells insulars i de l’Institut Balear de la Dona”, i ha afegit que “volem que s’implanti un urbanisme amb mirada de dona”.

El diputat ha exposat, a més a més, que diversos experts han apuntat en la seva anàlisi de les ciutats que fins ara, aquestes s’havien dissenyat per l’home i “havien oblidat que l’altra meitat de la població podia sentir-se insegura en determinats indrets de les nostres ciutats”.

“Moltes dones han manifestat que a la nit, quan tornen d’un lloc d’oci o des de la seva feina, han hagut de canviar el seu itinerari per poder arribar a ca seva, ja que han sentit por per alguns carrers amb mala il·luminació i que els ha fet sentir-se insegures”, ha posat d’exemple Ferrer.

D’aquesta manera, el diputat socialista ha incidit en el fet que “l’urbanisme amb mirada de gènere vol corregir aquests errors i implantar una iniciativa per a una millor il·luminació en la via pública de tal manera que cap dona es pugui sentir intimidada en passar per un carreró fos o mal il·luminat”.

A més a més, la Proposició No de Llei també recull propostes perquè els espais públics tenguin una millor qualitat i permetin poder ser gaudits per tothom amb una completa accessibilitat, com també que les dones puguin sentir-se segures sense veure’s intimidades per ningú.

Finalment, aquesta iniciativa preveu la perspectiva de gènere en la mobilitat perquè les dones puguin demanar l’aturada en un moment determinat de la línia de transport públic per poder abaixar-se en un lloc més proper de casa o que, també les aturades d’autobús o les aturades de tren siguin llocs més segurs, sense angles morts sense zones amb poca il·luminació on puguin ser susceptibles de ser assetjades per una persona i, per tant, sentir-se insegures.

Comments are closed