La iniciativa socialista perquè es fomentin els patis inclusius en els centres escolars de les illes ha estat aprovada per unanimitat

La iniciativa cerca que els patis escolars siguin espais adaptats a les necessitats de tot l’alumnat independentment de les seves condicions o capacitats

La Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista perquè s’impulsin els patis inclusius en els centres educatius de les Illes Balears, ja que “tots hem de tenir les possibilitats de desenvolupar-nos, siguin com siguem”, ha exposat en la seva defensa de la iniciativa el diputat socialista Enric Casanova.

“Tots els espais del centre tenen una funció educativa, incloses les zones d’esbarjo”, ha explicat Casanova. Els patis, tal com ha exposat, “són llocs on l’alumnat s’interrelaciona entre iguals i on es forgen els lligams de caràcter afectiu i social”, molts dels quals “ens acompanyaran al llarg de la nostra vida”.

És per això que el grup parlamentari socialista ha duit a Comissió una iniciativa com aquesta, que cerca impulsar que els espais s’adaptin a les necessitats de tot l’alumnat, independentment de les seves condicions o capacitats.

“Tenim la convicció que, per assolir un sistema educatiu eficient, aquest s’ha de basar en la inclusió”, ha destacat el diputat socialista.

En particular, la proposta aprovada insta el Govern a seguir fomentant que els centres educatius impulsin mesures adreçades a aconseguir que els patis siguin espais inclusius i adaptats a tot l’alumnat.

D’altra banda, també s’insta els ajuntaments que, a l’hora de realitzar millores en els patis, tenguin present la manera com millorar els espais per tal de convertir-los en espais inclusius.

Així mateix, es demana al Govern que els plans de formació del professorat incloguin aspectes relacionats amb la gestió dels patis inclusius.

Comments are closed