MANIFEST DIA DE LA DONA EN EL MÓN RURAL – 15 D’OCTUBRE DE 2020

El Dia Internacional de les Dones Rurals, que es commemora avui, 15 d’octubre, va ser establert per l’Assemblea General de l’ONU  i es va celebrar per primera vegada el 15 d’octubre de 2008.

El PSIB-PSOE vol manifestar el seu compromís amb les dones que viuen i treballen per la nostra terra. Així com reconèixer l’immens, valent i innovador treball de les dones en el sector agrícola, ramader i pesquer, per la seva contribució al sosteniment de la indústria agroalimentària i pel seu paper fonamental per la continuïtat i el futur del sector.

En concret, la dona del medi rural, des de l’inici de la història, va treballar per desenvolupar l’agricultura i la ramaderia, mentre s’ocupava també d’alimentar a la família i educar als infants. Va tenir sempre molt de treball i a més, les dones rurals han estat durant molts anys pràcticament invisibles per a la societat i per tot això volem un reconeixement de la nostra societat per aquest col·lectiu, que entenem és molt merescut.

Les dones dels països en desenvolupament són generalment les primeres a respondre en la gestió de la riquesa mediambiental que les rodeja. Des de recollir aigua per cuinar i netejar, emprar la terra per a la ramaderia, cercar menjar en conques fluvials i marítimes, recol·lectar llenya, etc. les dones a tot el planeta empren i interactuen amb els recursos naturals i els ecosistemes diàriament.

També són les primeres a sentir els efectes del canvi climàtic quan han de recórrer distàncies cada vegada més llargues per trobar el que necessiten per alimentar a la seva família. A més, si bé la degradació mediambiental té greus conseqüències per a tots els éssers humans, afecta en particular als sectors més vulnerables de la societat, principalment les dones.

Malgrat això, el reconeixement pel qual les dones aporten o poden aportar a la supervivència del planeta i al desenvolupament és encara limitat. La desigualtat de gènere i l’exclusió social segueixen augmentant els efectes negatius de la gestió ambiental insostenible i destructiva sobre les dones i les nines.

Les persistents normes socials i culturals discriminatòries, tals com són l’accés desigual a la terra, a l’aigua i a altres recursos, així com la seva manca de veu a les decisions referides a la planificació i la gestió de la natura, moltes vegades fan que s’ignorin les enormes aportacions que poden fer.

Si l’entorn rural ja és més complicat per a les dones, la pandèmia no ha fet més que aprofundir aquesta situació. Tant a l’àmbit autonòmic com nacional, en la majoria dels municipis hi ha més homes que dones treballant pel medi rural.

Les dones mantenen una baixa taxa d’ocupació, unida al fet que de manera majoritària els contractes que presenten són contractes temporals i fixos discontinus. A més, l’enquesta d’estructura de les explotacions agrícoles (INE) reflecteix que els titulars d’explotació són majoritàriament homes i el grau de participació de les dones en òrgans directius és molt baix.

Actualment, també a Balears el percentatge de les dones que són titulars d’explotacions agràries és molt inferior al dels homes, i es tracta d’explotacions de reduïdes dimensions.

Per altra banda, hi ha poques dones joves treballant, la majoria d’agricultores propietàries de terreny ja no són joves i són poques les dones que estan entrant en el sector, en concret en l’actualitat a la nostra Comunitat Autònoma, la meitat de les dones que fan treballs en el camp són persones majors, i només el tres per cent, són menors de 39 anys.

La combinació entre la vida familiar i professional continua sent un dels majors impediments de les agricultores, ja que quan la campanya del producte que estan elaborant està en el seu màxim rendiment, és complicat trobar un equilibri amb la vida familiar.

Per tot això l’agricultura balear s’ha de marcar el repte de conquistar a la dona per diversificar l’economia. En els últims tres anys s’han incorporat un total de 112 dones als treballs agrícoles però aquestes xifres continuen sent insuficients.

En aquests moments, només una de cada tres explotacions agrícoles de les illes figura registrada a nom d’una dona i, a més, són terrenys més petits. Encara que també és cert que en els últims anys s’ha detectat un major interès de la dona per l’agricultura, tant pel treball en el camp, com en el procés de recollida i comercialització dels productes. Però aquesta incorporació s’ha produït per l’interès que han mostrat moltes dones per potenciar l’agricultura ecològica i no tant pel treball agrícola tradicional.

S’ha d’apostar per aconseguir una profunda transformació del món agrícola en Balears, per aconseguir la incorporació de la dona, que continua sent una peça fonamental en l’economia.

La formació pot ser un element fonamental perquè la dona s’incorpori al món agrícola. La tecnologia digital i els avanços de la recerca, que poden suggerir canvis en les dades de les collites, seran elements que hauran de ser dominats per la gent jove que decideixi apostar pel camp.

A més, cal aprofitar-se també dels coneixements que tenen les persones majors que han dedicat tota la seva vida a explotar la terra.

Des del PSIB-PSOE entenem que la igualtat real i efectiva ha d’abordar-se des d’una doble perspectiva de gènere, reconeixent, visibilitzant, millorant i reforçant el paper fonamental que exerceixen les dones en l’activitat agrària i en el medi rural, tant com titulars d’explotacions agràries, com a emprenedores de nous models de negoci i com a integrants i líders d’empreses, organitzacions i cooperatives.

Així, continuarem treballant amb el Govern d’Espanya perquè la llei de Titularitat compartida sigui efectiva i útil, abordant les modificacions legislatives necessàries i la fonamental coordinació entre totes les administracions implicades en la llei per culminar el procés en aquesta Legislatura. Continuarem complint amb el compromís del govern socialista de Pedro Sánchez, en 2018, per impulsar a introduir la perspectiva de gènere en la PAC.

Estem donant suport a les associacions de dones rurals per a realitzar accions de transferència de coneixement, assessorament i divulgació, en l’àmbit de l’activitat agroalimentària i de l’emprenedoria, i fomentant mesures específiques orientades a dones en matèria d’innovació, digitalització i formació.

I en aquest dia, el PSIB-PSOE també vol reconèixer el gran esforç i l’activisme que estan duent a terme les organitzacions de dones, que des de diferents perspectives i àmbits d’actuació, contribueixen al fet que la participació i el lideratge de les dones sigui present en el món rural.

Les dones, i concretament les dones rurals de Balears, han d’estar en el centre de la transformació cap a una economia digital i verda, el món ha de tenir molt present què passa amb la relació entre les societats i el sosteniment de la naturalesa, amb el món rural i amb la igualtat entre homes i dones.

Perquè són les claus del futur, de la viabilitat del planeta i de la vida.

Comments are closed