MANIFEST DIA SENSE COTXES – 22 DE SETEMBRE DE 2020

Per una mobilitat sense emissions

Com cada any, el 22 de setembre celebrem el Dia Europeu sense Cotxes; una jornada establerta per la Comissió Europea per sensibilitzar sobre les conseqüències negatives de l’ús irracional del cotxe a la ciutat, tant per a la salut pública com per al medi ambient, i conscienciar dels beneficis d’altres modes de transport més sostenible.

El tema triat per la Comissió Europea per a la campanya d’aquest any és “Per una mobilitat sense emissions” contemplant l’ambiciós objectiu d’assolir la neutralitat d’emissions de carboni per a l’any 2050, recollit en el Pacte Verd Europeu.

Segons Nacions Unides, el 55% de la població mundial viu en àrees urbanes; una proporció que pot augmentar fins al 68% el 2050. Tot i que els desplaçaments en cotxe venen reduint de mica en mica a les grans ciutats, les emissions de el sector del transport han vingut augmentant; en concret, un 28% entre 1990 i 2018.

L’Agència Europea de Medi Ambient estima que la mala qualitat de l’aire provoca cada any a Europa al voltant de 400.000 morts prematures; d’aquestes, 7.000 són a Espanya.

No falten les dades que justifiquen l’exigència de treballar per la sostenibilitat de les nostres ciutats. Encara que certament també estem en un moment propici per promoure unes ciutats més habitables i saludables. La pandèmia de COVID-19 ha colpejat dur a la societat, però també ha mostrat el camí per corregir el rumb i fer les coses d’una altra manera.

Les mesures de prevenció -de confinament i limitació de la mobilitat- adoptades en els mesos d’explosió de la pandèmia van motivar una important reducció de la contaminació. A Madrid, s’estima que aquesta reducció es va situar en un 68-73% i a Barcelona en un 65-70%. Per al conjunt d’Espanya va ser d’un 55-60% i valors similars es van donar en altres zones d’Europa.

La pandèmia de COVID-19 ha suposat un toc d’atenció, però potser, també, una oportunitat per construir societats i ciutats millors i més sostenibles. La neutralitat de carboni per al 2050 es pot assolir, entre altres mesures, amb l’aplicació de solucions que generin baixes emissions i emissions zero en el transport particular i públic, a més de la mobilitat activa amb l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu.

Així, en aquest temps de nova normalitat moltes ciutats ja han comprès que es pot adoptar una estratègia nova i més sostenible per al transport urbà. I en aquesta línia, el Govern d’Espanya acaba de presentar l’Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030.

Pot ser el moment de convertir una tràgica emergència en un gran catalitzador per a un canvi a millor. Pot ser el moment de les polítiques en què la salut, l’ecologia, l’economia i l’ètica estiguin unides.

Comments are closed