Marc Pons: “L’acompanyament i el lideratge del sector públic són imprescindibles per garantir el dret a l’habitatge”

El conseller socialista ha participat en una trobada virtual per explicar totes les polítiques posades en marxa per garantir aquest dret bàsic, com la construcció de 500 nous habitatges públics enguany

El PSIB-PSOE ha celebrat una trobada virtual amb militants i simpatitzants per a parlar del dret a l’habitatge, en la qual ha participat el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Marc Pons.

El conseller socialista ha reivindicat que “sense l’acompanyament i el lideratge del sector públic és impossible abordar el dret de l’accés a l’habitatge”, tenint en compte que “històricament, a les Illes Balears hem tengut molt poques polítiques públiques d’habitatge”.

Per posar-hi remei, el conseller ha defensat tres línies d’actuació, com són “el corpus jurídic, els recursos econòmics i l’estratègia d’actuació amb el sector privat”. En aquest sentit, Pons ha posat en valor que “sense legislació que ofereixi prioritats, drets i obligacions no serà possible garantir el dret a l’habitatge”, per la qual cosa des del 2015 s’ha anat desenvolupant un corpus normatiu, de la mà del govern progressista, amb la primera Llei d’Habitatge, el decret llei de mesures urgents en matèria d’habitatge, el decret llei per reactivar l’economia o el decret llei que regula la cessió d’habitatges per part dels grans tenidors.

Pel que fa als recursos econòmics, Pons ha destacat les ajudes al lloguer i el compromís socialista amb la construcció de més habitatge públic. “Aquest 2020 haurem iniciat la construcció de 500 nous habitatges i la previsió és que el 2021 puguem continuar ritmes similars, per a la qual cosa necessitam mantenir en el temps inversions en habitatge públic en aquest sentit per continuar incrementant la borsa d’habitatge públic”.

A més a més, Pons ha considerat fonamental “l’estratègia d’actuació amb el sector privat” per tal de garantir l’accés a un habitatge digne. Una concertació que es fa possible “amb el servei d’acompanyament en matèria d’habitatge i amb l’obligatorietat que els grans tenidors amb més de 10 habitatges buits posin aquestes propietats a disposició de l’administració pública”. De fet, el conseller socialista ha avançat que “ja tenim una primera borsa d’habitatges cedits pels grans tenidors que es gestionarà des del Govern”.

Pons ha incidit en què s’ha de garantir el dret als serveis bàsics, com són llum, aigua i gas. “Establim el dret de l’habitatge per a situacions d’especial vulnerabilitat, per la qual cosa si una persona està en aquesta situació i el Govern no li pot garantir un habitatge, almenys ha de rebre una ajuda que li permeti garantir el pagament del lloguer”.

Altres mesures innovadores posades en marxa per l’Executiu d’Armengol i que no ha volgut deixar de banda el conseller d’Habitatge són que tot nou habitatge social tendrà qualificació d’HPO de per vida o el cos d’inspecció d’habitatge per perseguir el frau.

Un gran seguit d’iniciatives exposades pel conseller socialista “que no hi eren fins que el 2015 vam entrar a governar”, demostrant el compromís del PSIB-PSOE amb les polítiques d’habitatge públic enfront de les polítiques de la dreta, “partidària que el dret a l’habitatge el regula el mercat.

Comments are closed