El Parlament aprova per unanimitat la proposta socialista per facilitar l’accés de les empreses a sòl industrial

Els Acords de Bellver recullen el compromís del Govern per millorar l’accés de les empreses a sòl industrial amb criteris de sostenibilitat

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició No de Llei impulsada pel Grup Parlamentari Socialista per facilitar l’accés de les empreses a sòl industrial, la qual ha estat signada conjuntament amb els grups que donen suport al Govern de les Illes Balears.

La diputada socialista Pilar Sansó ha defensat aquesta iniciativa per la “necessitat d’enfortir tots els sectors econòmics, diversificar l’economia i no haver de dependre només del turisme, un sector pel qual apostam fermament però damunt del qual incideixen molts de factors externs”.

Aquesta iniciativa és fruit dels Acords de Bellver, a través dels quals el Govern de les Illes Balears es compromet a millorar l’accés de les empreses a sòl industrial amb criteris de sostenibilitat, i continua amb la feina iniciada l’anterior legislatura amb l’aprovació de la primera Llei d’Indústria de les Balears i el consegüent Pla d’Indústria.

Sansó s’ha detingut en la necessitat de vincular aquesta diversificació econòmica a criteris de sostenibilitat, recordant precisament que els Objectius de Desenvolupament Sostenible fan referència a la indústria, la innovació i les infraestructures, “fixant per al 2030 la modernització d’aquestes infraestructures i la seva reconversió amb criteris d’eficàcia i sostenibilitat”.

Alguns dels factors que limiten l’especialització de la producció industrial són “l’absència de sòl industrial econòmicament competitiu i les infraestructures de transports”, tal com ha explicat Sansó, motiu pel qual s’insta al Govern de les Illes Balears a actuar per facilitar l’accés de les empreses a aquest sòl industrial.

Concretament, les actuacions aprovades insten el Govern a afavorir l’ús dels polígons mitjançant serveis que facilitin la localització de sòl industrial i naus existents, l’intercanvi d’informació sobre les oportunitats de mercat de sòl industrial mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica per consultar el sòl industrial disponible i fomentar-ne la gestió pública i l’aprovació d’incentius perquè les empreses en sòl urbà puguin traslladar la seva activitat als polígons industrials.

Comments are closed