El Parlament aprova una proposta conjunta de la majoria de grups parlamentaris per reforçar les plantilles dels policies locals de les Illes Balears

La Proposició No de Llei, defensada per la diputada socialista Pilar Carbonero ha estat signada per tots els grups de la cambra autonòmica excepte VOX

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una iniciativa impulsada pel Grup Parlamentari Socialista i signada per tots els grups de la cambra autonòmica, excepte VOX, per demanar al Govern d’Espanya l’eliminació de la taxa de reposició anual dels policies locals i, per tant, poder reforçar les plantilles.

Per part del Grup Parlamentari Socialista ha defensat la iniciativa la diputada Pilar Carbonero qui ha recalcat que “aquesta proposta de consens és clau per cobrir les necessitats reals dels municipis i els ajuntaments de les Illes Balears per dimensionar les plantilles de les policies locals”.

A més a més, Carbonero ha donat compte de la importància de reforçar el cos de la policia local, ja que segons ha explicat la diputada des de 2012, amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i els successius Pressupostos Generals de l’Estat, es va limitar de manera important la capacitat dels ajuntaments d’ampliar les plantilles. “És necessari, ara més que mai amb la COVID-19, tornar a recuperar els efectius de la policia local perquè ofereixen un servei bàsic i essencial a la ciutadania”.

La iniciativa, en concret, insta el Govern d’Espanya a eliminar la taxa de reposició anual dels policies locals, a alliberar les places de segona activitat per incloure-les a l’oferta pública d’ocupació segons la diagnosi concreta de la situació actual de la plantilla dels cossos de la policia local, és a dir, tenint en compte les necessitats específiques dels municipis.

A més a més, la proposta insta l’executiu estatal a permetre la creació de noves places als cossos de policia local i la seva inclusió a la següent oferta pública d’ocupació com també a modificar les taxes de reposició per poder incloure a l’oferta pública d’ocupació a més de les places ocupades per persones que tenen prevista la seva jubilació anticipadament la d’aquelles que es jubilaran durant els anys 2021 i 2022.

Finalment, la iniciativa parlamentària impulsada pel PSIB-PSOE insta les diferents administracions supramunicipals a cobrir totes les places de les Forces i Cossos de Seguretat en l’àmbit de les Illes Balears.

Comments are closed