El Parlament aprova la proposta socialista que reconeix i dona suport a la tasca i la professionalitat dels docents de Balears

La cambra ha manifestat el seu rebuig a l’intent de posar en dubte la feina dels i les docents i el seu reconeixement explícit respecte de la qualitat i professionalitat en què es desenvolupen les tasques que realitzen

La Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista per donar suport i reconèixer la tasca dels docents de la nostra comunitat autònoma.

El diputat Enric Casanova, encarregat de defensar la iniciativa, ha lamentat que “darrerament s’intenta, per part de diferents partits polítics, posar en dubte la feina realitzada a les aules i sembrar, en l’opinió pública, el dubte de la feina que es fa, especialment als centres educatius gestionats per la Conselleria d’Educació”.

Per això, el diputat socialista ha explicat que “els socialistes consideram que ha arribat el moment de manifestar de forma clara i ferma el nostre suport a la feina feta als centres, dient alt i clar que els mestres tenen tot el nostre suport”.

En aquest sentit, Casanova ha defensat “que la feina que es fa als centres educatius reuneix les condicions de qualitat necessàries, que la independència i l’autonomia de centres permet adaptar l’educació a la realitat, que la llibertat de càtedra és imprescindible per poder permetre la feina pedagògica i la innovació i que no es pot permetre cap ingerència per part de ningú aliè que posi en dubte la feina feta als centres educatius”.

Per això, amb la iniciativa aprovada, el Parlament manifesta el seu rebuig a l’intent de posar en dubte la feina dels i les docents de les illes i el seu reconeixement explícit respecte de la qualitat i professionalitat en què es desenvolupen les tasques que realitzen als diferents centres educatius de la comunitat autònoma.

“Només expressant aquest suport aconseguirem que equips docents i pedagògics se sentin reconeguts socialment i desenvolupin la seva tasca amb més i millor motivació”, ha afegit Casanova.

A més a més, la iniciativa fa un reconeixement al Servei d’Inspecció Educativa com a garant de l’adequació de la feina docent que es fa als centres i també als equips directius dels centres per la seva funció de garantir les tasques docents des de l’autonomia i la llibertat de càtedra.

Finalment, el diputat socialista no ha volgut oblidar recordar que “des que governa el pacte s’ha retornat la pau a les escoles i s’ha comprovat un avanç considerable dels processos d’innovació i millora, els quals repercuteixen directament en l’èxit escolar i en la reducció dels problemes educatius”.

La iniciativa ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups que donen suport al Govern (PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Unides Podem), d’El Pi i de Cs, el vot en contra de VOX i l’abstenció del PP.

Comments are closed